Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Niet geschoten is altijd mis

Home

Daan Hoogwegt

Opinie

Marja van Bijsterveldt, staatssecretaris van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, trok van dertig maart tot en met drie april door het land om de nieuwste schimmel in het onderwijs te promoten. Op zichzelf een niet onaardige poging om de puberjeugd bij de samenleving te betrekken, maar de manier waarop heeft me alleszins verbaasd.

In deze tour door Nederland werd bijvoorbeeld de randstad niet aangedaan. Juist daar waar de maatschappelijke bewustwording misschien wel groots zou kunnen zegevieren. En zo kon Marja ook het Pleincollege van Maerlant op haar lijstje aanvinken. De presentatie deed groots aan maar had uiteindelijk verdacht weinig inhoud. Misschien was het meest hinderlijke nog wel dat de hoog opgeleide Marja van Bijsterveldt de presentatrice van Eigen Huis en Tuin nodig had om het te laten vlotten, en die deed het natuurlijk niet gratis.

Met grote trots galmden de woorden uit Marja’s kleine mondje: “Met de maatschappelijke stage heeft u goud in handen.” Hiermee wordt de verwachting gewekt dat onze staatssecretaris, in samenwerking met haar kornuiten, het wiel opnieuw heeft uitgevonden. Nog nooit is het eerder vertoond dat de leerling zo betrokken werd bij de maatschappij. De maatschappij dat ben jij! Maar met deze uitspraak loopt onze Marja hard tegen de lamp. Was het niet haar eigen ministerie dat op de website verklaarde: “De maatschappelijke stage is niet nieuw”?

Daarnaast is het een complete misvatting dat de jeugd van tegenwoordig geen benul heeft van wat zich in de maatschappij afspeelt. Dit sluit goed aan bij de manier waarop het doel van de maatschappelijke stage wordt omschreven op de website van het ministerie: “Het doel is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met de samenleving door een onbetaalde bijdrage te leveren aan deze samenleving.”

Waren het niet de jongeren van tegenwoordig die zo actief waren in het maatschappelijk veld? Waren het niet de jongeren van nu die te veel aan sport deden en te weinig voor school? Dragen het beoefenen van een instrument of het geven van sporttraining ook niet bij aan maatschappelijke bewustwording? Al deze vragen lijken aan Marja voorbij te zijn gegaan. En hier valt het ministerie finaal door de mand. Het doel van de maatschappelijke stage mist haar doelgroep, en zonder doelgroep geen succesvolle afronding.

Hiermee lijkt de grote ontevredenheid over het onderwijs geen prioriteit te krijgen. Was het niet het ministerie van OCW dat door de commissie Rinnooy Kan op de vingers werd getikt? Is het dan niet vreemd om je bezig te houden met zoiets onbenulligs als een maatschappelijke stage? En is in de afgelopen twintig jaar niet gebleken dat het ministerie niet in staat is veranderingen in het onderwijs succesvol in te voeren?

En dan die afkorting. Van alle mogelijke manieren om voor de maatschappelijke stage een afkorting te bedenken is de meest genoemde ‘MS’. Dit doet meer denken aan Multiple Sclerose, een ernstige aandoening aan het centrale zenuwstelsel. De signaaloverdracht van en naar de hersenen wordt hierbij aangetast, en dat doet sterk denken aan de al jaren bestaande stoornis in de signaaloverdracht tussen OCW en de samenleving.

Kop op Marja, niet geschoten is altijd mis!

Daan Hoogwegt zit in 5vwo van het Pleincollege Van Maerlant te Eindhoven

Lees verder na de advertentie
Daan Hoogwegt (\N)

Deel dit artikel