Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Niet eten op de schietbaan

Home

Van een onzer verslaggeefsters TILBURG - Loodarme slaghoedjes gebruiken in plaats van zware munitie, niet meer zelf de kogels gieten en geen boterhammen eten op plekken waar de kruitdampen nog hangen. Om loodvergiftiging te voorkomen, zouden leden van schietverenigingen deze adviezen ter harte moeten nemen.

Dit blijkt uit een onderzoek naar het loodgehalte in het bloed van leden van de scherpschuttersvereniging in Tilburg, waarvan de resultaten deze week in het blad Ziekenhuisfarmacie staan. De Tilburgse schietvereniging had zelf om dit onderzoek gevraagd, nadat ongerustheid was ontstaan, omdat een aantal leden over vermoeidheid, hoofdpijn en 'algemene malaise' klaagden.

In het laboratorium van de ziekenhuisapotheek Midden-Brabant is het bloed van 44 van de 125 leden van de schietclub onderzocht; 42 schutters vulden ook een vragenlijst in. De gemiddelde leeftijd van de onderzochte schutters - onder wie één vrouw - was 46 jaar, de jongste was 17 en de oudste 87. Van ten minste vijf leden, zo concludeerden de onderzoekers, was het loodgehalte in het bloed veel te hoog.

Hun gehalte was zelfs hoger dan 0,4 mg per liter, de uiterste grens die volgens medische richtlijnen aanvaardbaar is. Ook had 57 procent van de leden een loodgehalte van meer dan 0,2 mg per liter, de waarde waarboven “gezondheidsrisico's kunnen optreden”.

Chronische loodvergiftiging is voor artsen moeilijk te herkennen, omdat de klachten 'weinig specifiek zijn'. In het begin gaat het bijvoorbeeld om moeheid, hoofdpijn en maagklachten, in een latere fase ook om beschadigingen van het zenuwstelsel en de nieren. Om dit te voorkomen moet, adviseren de onderzoekers, een schietbaan goed geventileerd worden en moeten de schutters met loodvrije of loodarme munitie schieten. Mensen die echt op de schietbaan werken, zouden een mondkapje kunnen dragen.

De onderzochte schietbaan van de Tilburgse vereniging heeft een 25- en een 50-meter baan. Op de 25-meter baan wordt uitsluitend met pistolen van licht kaliber geschoten, maar op de 50-meter baan ook met zware, militaire pistolen. Tijdens het schieten ontstaat rond het wapen een wolk, waarin loodstof zit. Dit loodstof wordt ingeademd, niet alleen door de schutters maar bijvoorbeeld ook door de baancommandant/wedstrijdleider, die ook nog eens de schietschijven beoordeelt. Bovendien is van de leden bekend, dat zij loodhoudende patronen gebruiken en ook zelf tijdens de trainingen hun schietschijven verwisselen, waardoor ook weer loodstof wordt ingeademd.

Hoewel lang niet alle leden aan het onderzoek meewerkten, bevelen de onderzoekers alle schutters aan, in het vervolg meer aandacht aan de persoonlijke hygiëne te besteden.

Deel dit artikel