Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Niet alleen de kinderen, ook de ouders doen examen

Home

Nicole Besselink

© ANP

Het was gisteren Moederdag, maar bij veel gezinnen stonden niet de moeders, maar de kinderen centraal. Bijna 207.000 scholieren bogen zich nog een laatste keer over hun schoolboeken voordat ze vandaag aan hun eindexamens beginnen.

Niet alleen voor de examenkandidaten, ook voor ouders vormen de komende weken een test: hoe kunnen ze de examentijd thuis zo optimaal mogelijk laten verlopen? En hebben ze zich betrokken genoeg opgesteld tijdens de middelbare schooltijd om hun kind te laten slagen?

Over die betrokkenheid van ouders bij het schoolwerk van hun kinderen uitte demissionair minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt eind vorig jaar haar zorgen. Ze zou graag zien dat ouders het huiswerk beter volgen, hun kind af en toe overhoren en ouderavonden bezoeken. "Ik denk dat ouders, veel meer dan nu, in het spitsuur van het leven voor hun baan en gezin moeten kiezen", zei Van Bijsterveldt destijds.

Maar klopt dat beeld? Zien ouders hun kinderen als een tussendoortje? Om dat te onderzoeken, volgt Trouw vanaf morgen elf examenleerlingen van het Nijmeegse Canisius College en hun ouders. Samen blikken ze terug op de middelbare schooltijd en de examens.

Lang niet elke Nijmeegse ouder herkent zich in de woorden van Van Bijsterveldt. Zo vinden Martin en Sonja Joosten het vanzelfsprekend om met sommen te helpen en hun gezicht op school te laten zien, ook al doet dochter Emmalie (17) het prima op het vmbo. "Je moet investeren in de band met school", vindt Sonja. "Anders weet je niet wat er op school speelt."

Toch is het moreel appèl van de minister niet overbodig, meent Henk Arts, afdelingsleider van de vmbo-vestiging van het Canisius College. Hij ziet hoe moeizaam het contact met sommige ouders verloopt. "Ouderavonden worden lang niet zo goed bezocht als twintig jaar geleden en je hebt soms met vier ouders te maken die om een kind heen staan. Bij incidenten weten ze de school wel te vinden, maar ze zullen niet zomaar opbellen om te vragen hoe het met Pietje of Jantje gaat."

Dat tanende contact maakt het voor Arts en zijn collega's lastig om ouders bij het schoolwerk te betrekken. Om ouders toch te spreken, nodigt de school hen uit voor rapportuitreikingen. Ook koppelt de school mentor en leerling twee jaar aan elkaar, zodat een band kan ontstaan.

Die band is cruciaal, zegt Arts. "Als de driehoek tussen school, ouders en leerling goed heeft gefunctioneerd, zal het resulteren in goede examenresultaten. Het is geen garantie, maar de zaadjes om tot een goed resultaat te komen zijn dan geplant."

Strengere eisen tegen de gemakzucht

Bijna 207.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamens. Dat zijn er ruim duizend meer dan vorig jaar. Van de scholieren maakt meer dan de helft examen op het vmbo (106.158). Daarna volgen havo (59.434) en vwo (41.278).

Op het vmbo is het aantal kandidaten voor vakken als timmeren, metselen en elektro- en metaaltechniek afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Grafimedia zit juist in de lift.

Op het vwo zijn voor Latijn 325 minder kandidaten dan vorig jaar. Grieks telt er juist 175 meer. Nog altijd doet een kwart van de vwo-leerlingen examen in een van de klassieke talen.

Nieuw dit jaar zijn de strengere exameneisen. Leerlingen moeten op hun centrale examens gemiddeld een 5,5 scoren. Ze kunnen slechte cijfers op de eindexamens niet langer compenseren met hoge schoolexamencijfers.

Die nieuwe eis moet voorkomen dat leerlingen te gemakzuchtig en berekenend hun examens ingaan. Bij de beroepsgerichte leerweg van het vmbo wegen de schoolexamens niet langer zwaarder mee dan de eindexamens; beide tellen nu voor 50 procent. Volgend jaar gaat de lat verder omhoog. Havisten en vwo'ers mogen dan nog maar één vijf halen bij Nederlands, Engels en wiskunde.

Deel dit artikel