Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Nederlanders blijven tevreden over eigen leven, maar somber over samenleving

Home

Maaike van Houten

Crisis of geen crisis, met de gemiddelde Nederlander gaat het onverminderd prima. Ze hebben het goed, en de meesten zijn gelukkig en tevreden over hun eigen situatie. Verschillen tussen rijk en arm, werkenden en werklozen, en autochtonen en allochtonen zijn de afgelopen tien jaar verminderd. Maar de kloof tussen lager- en hogeropgeleiden blijft, sociale ongelijkheid is hardnekkig.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maakt in 'De sociale staat van Nederland 2011' de balans op van het leven van de inwoners van Nederland, zowel qua welvaart als qua welzijn. Het is de derde keer dat het SCP met zo'n gegevensverzameling komt over hoe het met 'ons' gaat.

De gemoedstoestand van de gemiddelde Nederlander is nog steeds samen te vatten als: met mij gaat het goed, met ons gaat het minder. Met andere woorden: Nederlanders zijn tevreden over hun eigen leven, maar bezorgd en zelfs somber over de samenleving. Uitgedrukt in een rapportcijfer krijgt de eigen situatie een mooie 7,8.

Ondanks de crisis is nog altijd meer dan 80 procent positief over de eigen financiële toekomst. Maar met politiek en samenleving gaat het mis: meer dan 60 procent ziet Nederland alleen maar verder afzakken.

Die stemming is overigens niet netjes verdeeld over de samenleving. Er loopt een duidelijke scheidslijn tussen hoger- en lageropgeleiden. Wellicht hangt die samen met de gemiddelde levensduur: lageropgeleiden leven zeven jaar korter dan hogeropgeleiden. Mensen met een hogere opleiding zijn daarnaast (of daardoor?) optimistischer, toleranter en hebben meer vertrouwen in instituties en in elkaar. Lageropgeleiden zijn pessimistischer over de samenleving en ontevredener over de politiek, en ze maken zich meer zorgen over criminaliteit en materiële zaken.

De scheidslijnen zijn ook terug te vinden in de vrije tijd. Lageropgeleiden kijken meer tv, zitten minder op internet, nog niet de helft doet aan sport (tegen driekwart van de hoger opgeleiden) en nog niet de helft gaat wel eens naar een museum of een concert, tegen 80 procent van de hoger opgeleiden.

Het SCP verwacht dat de crisis volgend jaar meer in het leven van de burger zal doordringen. De onderzoekers vragen bij de bezuinigingen extra aandacht voor hen die nu in de ongunstigste omstandigheden verkeren.

Feiten en fabels
Een kwart van de bevolking ouder dan 15 jaar is jaarlijks slachtoffer van criminaliteit

Niet ouderen, maar jongeren en jongvolwassenen lopen het meeste risico slachtoffer te worden van criminaliteit

Er is geen massa-immigratie: in 2010 waren de meeste immigranten Nederlanders die terug emigreerden naar Nederland

Het eigenwoningbezit onder allochtonen stijgt, maar loopt nog achter: 29 procent van de allochtonen heeft een eigen huis, te- gen 59 procent van de autochtonen

Hogere en lagere inkomens profiteren het meest van publieke diensten, middeninkomens het minst

Armoede komt onder 65-plussers weinig voor: 2,4 procent is arm

De 65-plusser met alleen een kortingkaart voor de trein wordt zeldzamer. 71 procent van de 65-plussers heeft een auto, tegen 59 procent tien jaar geleden

Deel dit artikel