Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Nederland heeft weinig sympathie voor Occupy

Home

Han Koch

Een Occupy-deelnemer in Eindhoven warmt zich bij de kachel. Gisteren werd het kamp ontruimd. ©NOVUM

Een kwart van de Nederlanders heeft sympathie voor de Occupy-beweging. De helft heeft geen mening of wordt door de beweging niet geraakt. En twintig procent staat negatief tegenover de mondiale protesten die gekenmerkt worden door het bezetten van pleinen.

Dat blijkt uit het eerste Nederlandse onderzoek naar de maandenlange demonstratie die begon in het Zuccottipark in New York en zich als een olievlek over de westerse wereld verspreidde. In Nederland kreeg het Occupy-protest aandacht door het tentenkamp dat werd opgeslagen voor het Amsterdamse Beursplein 5.

Hippies
December vorig jaar ondervroeg de NCDO, het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking, met TNS/Nipo 1072 Nederlanders. Het onderzoek vond plaats op een moment dat Occupy nogal op zijn retour leek. Vandaag zal de aandacht voor de protestbeweging weer oplaaien als het voormalige Shell-laboratorium in Amsterdam wordt ontruimd. In dat pand hebben leden van de Occupy-beweging zich verzameld met als medebewoners een bonte schare van krakers, drugsverslaafden en daklozen.

Uit het onderzoek van de NCDO blijkt dat vooral de indruk van algehele chaos, naïviteit, hippies en onduidelijke eisen van de beweging de belangrijkste redenen zijn dat het protest niet is uitgedijd.

Ondervraagden typeren het protest op de tentenkampen als een verzamelplek voor zwervers en ander gespuis. Volgens de onderzoekers is dat ook de verklaring voor het feit dat het verzet tegen de ongelijke welvaartsverdeling in de wereld zich zo heeft beperkt tot een bepaalde groep activisten. Verwacht mag worden dat de ontruiming die vandaag gepland staat het negatieve beeld alleen maar zal versterken.

Heilzame werking

Occupy geniet ondanks de negatieve ondertoon in Nederland grote bekendheid. 85 procent van de Nederlanders kent de beweging.

De geweldloze wijze waarop de beweging actievoerde, wordt door meer dan de helft van de ondervraagden als positief ervaren. En opmerkelijk is dat de doelen van Occupy - zoals een aanpassing van het kapitalisme, meer controle op het bankwezen en een eerlijker verdeling van de welvaart - breed worden gedragen.

Het zijn vooral ouderen die de Occupy-standpunten delen. Jongeren blijken terughoudender te zijn als het gaat om de aanwending van macht door de politiek. Scepsis heerst als gevraagd wordt of marktwerking de economie op de langere termijn versterkt. Een kwart van de ondervraagden gelooft in de heilzame werking van de markt, bijna zestig procent heeft geen mening of staat neutraal tegenover de huidige economische ordening.

Lees verder na de advertentie

 Doelen als eerlijker verdeling van de welvaart worden wel breed gedragen  

Deel dit artikel