Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Nederland discrimineert Iraniërs

Home

Somajeh Ghaeminia en Rob Pietersen

© Thinkstock

De Nederlandse overheid maakt nog steeds onnodig onderscheid tussen Iraans-Nederlandse wetenschappers enerzijds en (aankomende) wetenschappers met een andere etnische achtergrond anderzijds.

Iraanse Nederlanders die in bepaalde universitaire sectoren willen werken of studeren, moeten nog steeds een ontheffing vragen, hoewel de Hoge Raad afgelopen december oordeelde dat dit discriminatie is.

Advocaat Klaas van drie gedupeerden eist snel nieuw beleid en excuses van de regering aan diegenen van wie de wetenschappelijke carrière is geschaad of in de knop gebroken. Klaas verwijt de overheid te treuzelen met het uitvoeren van het arrest van de Hoge Raad.

Ook in de Tweede Kamer is er verbazing dat de overheid de regeling niet direct heeft geschrapt. "Aan dit discriminerende beleid moet direct een einde komen", zegt SP-Kamerlid Van Dijk. "Je kunt niet onder het mom van terrorismebestrijding een groep discrimineren."

"Het gaat niet om veel studenten, het gaat wél om het principe: dit is heel ernstig", stelt Van Meenen (D66). Beide partijen willen opheldering van de verantwoordelijke PvdA-ministers Timmermans (buitenlandse zaken) en Bussemaker (onderwijs, cultuur en wetenschap) en pleiten voor excuses en een schadevergoeding.

Nederland werpt bij negen masterstudies een extra blokkade op voor Iraanse studenten en wetenschappers. Anders dan andere studenten, moeten zij daarvoor een ontheffing aanvragen bij de minister van onderwijs. Dit beleid vloeit voort uit een resolutie van de Verenigde Naties. De 'Sanctieregeling Iran' (2008) moet het de islamitische republiek moeilijker maken kennis over nucleaire wapens te krijgen. De rechtbank en het gerechtshof in Den Haag bestempelden de regeling als discriminerend.

Dat deed in december ook de Hoge Raad, waar Klaas met succes bezwaar maakte tegen het te strikt hanteren van de VN-resolutie en het wegzetten van een hele bevolkingsgroep. De hoogste rechtbank oordeelde dat Nederland onderscheid maakt tussen Iraanse en andere Nederlanders. Dat botst met het discriminatieverbod in het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Dankzij de uitspraak zijn de drie cliënten van Klaas nu weer overal welkom. Een onbekend aantal Nederlanders van Iraanse komaf wordt echter nog altijd door de maatregel getroffen.

Timmermans en Bussemaker beraden zich nog op de consequenties van de uitspraak van de Hoge Raad. Dat begrijpt PvdA-Kamerlid Mohandis: "Het is nu van belang zorgvuldig een goede balans te vinden. De overheid mag niet discrimineren, maar de staatsveiligheid en de VN-resolutie zijn ons ook wat waard."

Coalitiegenoot VVD blijft pleiten voor 'uiterste terughoudendheid' en een 'zeer strenge risico-screening van kandidaat-studenten'. Kamerlid Lucas vindt haast niet nodig en excuses aan de getroffenen evenmin.

Deel dit artikel