Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Natuur- en jachtgroepen akkoord over afschieten ganzen

Home

ANP

Een groep natuur- en jachtorganisaties heeft afspraken gemaakt om een einde te maken aan het 'maatschappelijke probleem ganzen'. Dat heeft een woordvoerster van Staatsbosbeheer, een van de instanties, dinsdag gezegd.

De groep, verenigd in de Ganzen-8, wil onder meer de populatie grauwe ganzen terugbrengen naar het niveau van 2005 (100.000 vogels). Dat moet onder meer gebeuren door de beesten af te schieten. Ook zijn niet-inheemse ganzen straks niet langer meer beschermd. Daar staat tegenover dat de dieren niet meer mogen worden gestoord in het broedseizoen.

De Ganzen-8 bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Staatsbosbeheer, LTO Nederland en de Vogelbescherming Nederland. De maatregelen zijn volgens de partijen nodig wegens 'economische en ecologische schade' die ganzen kunnen toebrengen, bijvoorbeeld door te foerageren op boerenakkers.

De organisaties leggen het 'ganzenakkoord' voor aan hun leden, van wie zij hopen dat zij er eind mei mee instemmen. Vervolgens kunnen ze de afspraken voorleggen aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt dat er sprake is van "een heel slecht plan'', zo zei Niko Koffeman, lijsttrekker voor de partij in de Eerste Kamer, in een reactie. Hij noemt het "van de zotte'' dat de Vogelbescherming Nederland ermee heeft ingestemd, dat ganzen zullen worden afgeschoten.

De PvdD gelooft niet dat de populatie van ganzen te beïnvloeden is door de vogels af te schieten. De mate van voedselaanbod en ruimte doet dat wel, aldus Koffeman. Hij pleit voor andere maatregelen, zoals het inzaaien van witte klaver op dijken, zodat de ganzen daar naartoe trekken. Of diervriendelijke preventie op akkers, zoals een systeem met een koord dat over het land trekt waardoor de gans uiteindelijk uit eigen beweging wegvliegt.

De PvdD gaat "zijn uiterste best doen'' om de leden van de Vogelbescherming ervan te overtuigen dat dit geen goed akkoord is, aldus Koffeman.

Deel dit artikel