Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Mr. A. Hulsenbek

Home

Mr. A. Hulsenbek (53) is met ingang van 1 juni benoemd tot hoofdofficier van justitie in Zwolle.

Hulsenbek is op dit moment plaastvervangend procureur-generaal bij het gerechtshof in Arnhem. Hij volgt mr. H. Holthuis op, die sinds januari is aangewezen als projectleider voor het op te richten landelijk parket van het openbaar ministerie.

Hulsenbek werkte tot 1980 bij de griffie van de provincie Overijssel. Van 1980 tot 1987 was hij officier van justitie in Zutphen. Van 1987 tot 1994 was hij advocaat-generaal bij het gerechtshof te Arnhem. In 1994 volgde zijn benoeming tot plaatsvervangend procureur-generaal aldaar.

Deel dit artikel