Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Moslims richten ouderenbond op

Home

Van een onzer verslaggeefsters AMSTERDAM - De naar schatting 40 000 islamitische ouderen in Nederland krijgen hun eigen belangenvereniging. Gisteren werd de Nederlandse Islamitische Bond voor Ouderen (NISBO) opgericht. De landelijke organisatie wil een brugfunctie vervullen tussen moslim-ouderen en de Nederlandse samenleving.

Ze kwamen hier met een mooie droom. Vijf, zes jaar werken en hartstikke rijk terug. Maar na tien jaar wisten vele migranten dat er van rijk worden niets terecht zou komen. De Turken, Marokkanen, Surinamers en andere nationaliteiten die in de jaren '60 kwamen, slijten nu hun oude dag in Nederland. Ouder worden in Nederland brengt voor velen van hen onzekerheid en vragen mee. Door hun migratie-achtergrond verkeren islamitische ouderen nog vaak in een achterstand op het gebied van gezondheidszorg, inkomen en huisvesting.

Imam Hamza Zeid Kailani (61), vice-voorzitter van de ouderenbond rekent zichzelf al tot deze ouderen. “Hoe word je oud in Nederland?”, zegt hij, is een vraag die vele oudere migranten zich nu moeten stellen. “In islamitische landen krijg je meer respect naarmate je ouder wordt. Niemand doet iets zonder je advies te vragen. Je merkt daar niet dat je ouder wordt, integendeel, je krijgt meer verantwoordelijkheden. In die landen hebben ouderen geen behoefte een bond op te richten, ze willen eerder taken afstoten. Hier beseffen we dat we niet voor onszelf kunnen zorgen. Hier moeten wíí vragen om advies.”

Een ander essentieel verschil tussen het oud worden in islamitische landen en het oud worden in Nederland is de zorg van de kinderen voor hun ouders. De kinderen van deze oudere migranten nemen niet meer als vanzelfsprekend de zorg voor hun ouders op zich, zij groeien immers op binnen de Nederlandse traditie. Al zouden zij het willen, dan nog zijn praktische bezwaren vaak te groot zoals te kleine behuizing en korten op de uitkering wanneer ze bij de ouders zouden intrekken.

Om op deze leeftijd nog terug te keren naar hun vaderland is, volgens imam Hamza Zeid Kailani, niet reëel. Daarvoor zijn de ouderen inmiddels te veel geworteld in Nederland, vaak zijn de kinderen en kleinkinderen hier geboren.

Turkse bond

In het bestuur van de NISBO zitten Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Palestijnse en Nederlandse moslims. Turkse ouderen konden al sinds 1993 bij de Turks-Islamitische Ouderenbond (TISBO) terecht. Deze zal vanaf volgend jaar in de nieuwe bond opgaan. Wel zullen de verschillende nationaliteiten in de

NISBO eigen commissies vormen. Reden daarvoor is volgens voorzitter Sülyman Damra dat de nieuwe organisatie de verschillen in 'culturele achtergrond' tussen de moslims in Nederland nog niet geheel kan overbruggen.

Een belangrijke taak van de NISBO zal zijn het geven van voorlichtingsbijeenkomsten over sociale hulpverleningsinstanties en het houden van spreekuren. Sülyman Damra: “Onbekendheid met iets zorgt vaak voor negatieve beeldvorming. We hebben eens een excursie gemaakt met Turkse ouderen naar een bejaardentehuis. Zij kwamen daar met het idee: 'Nu gaan we een gebouw binnen dat ons niet zo leuk lijkt. Jammer dat daar Nederlandse ouderen in gestopt worden'. Toen ze terugkwamen hadden ze een leuke tijd gehad en een beter beeld.”

Verder zal NISBO contact onderhouden met overheden over knelpunten bij moslimouderen, onderzoek verrichten, projecten opzetten en aandacht besteden aan de ondersteuning van hulpverleners.

De voorzitter van de NISBO is een voorstander van de verzuiling die elders in de Nederlandse samenleving op haar retour is. “Religie is voor moslims in Nederland in veel opzichten bepalend voor hun doen en laten. Verzuiling via een eigen islamitische organisatie is een goede mogelijkheid voor participatie in de Nederlandse samenleving.” Het idee om ook niet-islamitische migranten bij de belangenbehartiging te betrekken, ziet Damra dan ook niet zitten. “Levensbeschouwing is een betere basis voor een organisatie dan nationaliteit”.

Ook imam Hamza Zeid Kailani noemt de islamitische identiteit van de belangenvereniging het belangrijkste aspect. “Vooral als je ouder wordt is het geloof het allerbelangrijkste”. Tweede secretaris van het bestuur Rahmat Abdur Rahman bevestigt dat het islamitisch-zijn de bindende factor is van de ouderenbond. “Dat overstijgt nationaliteit en cultuur.”

Deel dit artikel