Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Moslimfeminisme, dat bestaat niet

Home

door Yousa Noordhof

De overheid moet de liberale islam bevorderen en de orthodoxie tegengaan. Het laten terugkeren van orthoxe moslims is een manier om moslimfeminisme een kans te geven.

Het is een hoopvolle gedachte: moslimfeminisme. Cultuurcentrum De Balie in Amsterdam wil 'een verandering op gang brengen' en heeft er een twee jaar durend programma voor opgezet. Dit heeft geen enkele kans, want moslim en feminist-zijn is een combinatie van elkaar uitsluitende uitgangspunten.

Meer dan 95 procent van de moslims is orthodox. Er bestaat dus geen grote groep liberale moslims, ook niet in Nederland. Die 95 procent luistert, via imams in moskeeën en via hechte familiale banden, in overgrote meerderheid naar de orthodoxe schriftgeleerden.

Om een beeld te krijgen hoe West-Europa er over 100 of 200 jaar uit zal zien, moeten we weten hoe de schriftgeleerden over allerlei zaken denken. En daar worden vrouwen niet vrolijk van.

Orthodoxe schriftgeleerden zijn het eens over de dogma's -bijvoorbeeld geen vrije wil en de leer van de ongeschapen eeuwig ware Koran. Ze zijn het hoogstens niet eens over secundaire zaken als de vraag of een ongestelde vrouw een moskee mag binnengaan. Ze hebben interpretaties die loodrecht staan op de democratische, liberale rechtsorde, zoals: ongelijkheid voor de wet tussen man en vrouw en tussen moslim en niet-moslim. Zij beperken de vrijheid van meningsuiting aan de hand van Koran en soenna. Elke moslim ondergaat daardoor een voortdurende antidemocratische invloed. Dat merkten we bijvoorbeeld toen een verbod geëist werd op De Duivelsverzen, op de opera 'Aisja', en op uitzending van 'Submission'. Die kracht is natuurlijk niet even sterk op elke afzonderlijke moslim en de manier verschilt, maar die invloed is er.

Toen het programma in De Balie begon, las ik Trouw uitspraken van twee programmamaaksters. 'Dat moslim-zijn is ook maar een jasje dat je aan en uit kunt doen', zei de ene, maar dat is een compleet negeren van het orthodoxe krachtenveld of een ernstige vorm van wensdenken. Ook de uitspraak 'Een van de opties is dat je het als moslim oneens kunt zijn met een islamitische bron. Dat je zegt: het staat er wel, maar ik zie het niet zitten' getuigt van een kolossale miskenning van het eenrichtingsverkeer vanuit de orthodoxie. Impliciet ga je dan uit van de leer van de geschapen Koran. Die staat haaks op de conservatieve leer van de ongeschapen Koran.

Wie pleit voor moslimfeminisme, kiest voor een liberale islam. Dat kan alleen op voorwaarde van een rigoureus overheidsbeleid. Anders getuigt het van een enorme naïviteit en is het levensgevaarlijk. Mochten er een liberale koranschool, schriftgeleerde, moskee en imam komen, dan zou dat ketterij zijn en bij fundamentalistische orthodoxen moord uitlokken.

De Egyptische wetenschapper Zaid vluchtte om zijn islamuitleg naar Nederland; hij zag de Koran als een door de geschiedenis bepaalde tekst. De Ahmadiyya-beweging -hun liberale gezindheid is complex- is in 1974 ketters verklaard. De Soedanese schriftgeleerde Taha, die slechts de Mekkaanse, vredelievende koranverzen als de ware islam duidde, is in 1985 in het openbaar terechtgesteld.

Het overheidsbeleid dient twee sporen te hebben. Ten eerste, het verwelkomen in Nederland van liberale schriftgeleerden die de groep potentiële liberale moslims aan zich kunnen binden. Dat kan via in Nederland opgeleide imams in moskeeën, die dan ook liberaal zijn geworden. Ten tweede moet de overheid zich inspannen, de groep orthodoxe moslims in Nederland zo klein mogelijk te maken door remigratie te bevorderen -eventueel met meenemen van uitkeringen. Moslims met dubbele nationaliteit moeten in Nederland voor de keus gesteld worden: word ik liberaal, dan kan ik hier blijven, of blijf ik orthodox en keer ik terug. Dit wilde PvdA-wethouder Aboutaleb en hij wordt dan ook bedreigd.

Pleiten voor moslimfeminisme is pleiten voor een liberale islam, en zonder het snel groeiende aantal orthodoxe moslims in Nederland in te dammen, is dat vragen om een godsdienstoorlog. Elke dag dat maatregelen uitblijven is een dag te veel.

Yousa Noordhof, liberaal moslima, is politicologe en doet promotieonderzoek naar minderhedenvraagstukken in Indiana (VS).

Deel dit artikel