Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Minder zorg, maar wel meer betalen

Home

Wilfried van der Bles

© ANP XTRA

Burgers moeten meer voor elkaar zorgen en meer zelf betalen. Dat kunnen ze, ze zijn er sterk genoeg voor, is de boodschap van het kabinet. Het verpleeghuis is er daarom straks alleen nog voor wie echt niet meer thuis kan wonen. Eerst moeten familie, vrienden en buren te hulp schieten. Een beroep op de basisverzekering? Alleen bij medische noodzaak is de strenge boodschap van minister Schippers van volksgezondheid. Voor een pijntje hier of daar ga je maar naar de drogist.

Kortom, als ergens de doe-het-zelf- of participatiemaatschappij vorm wordt gegeven is het wel in de zorg. Eigen verantwoordelijkheid eerst. Pas daarna mag een beroep worden gedaan op de overheid. De toegang tot de collectief gefinancierde zorg wordt strenger. Trots melden de bewindspersonen op volksgezondheid, naast minister Schippers ook staatssecretaris Van Rijn, dat er dit jaar bij de uitgaven voor het eerst geen onaangename verrassingen zijn, integendeel zelfs: er is een meevaller. De uitgaven komen 260 miljoen lager uit dan begroot. Die trend - lagere uitgaven dan eerder geraamd - zet zich in de komende jaren door tot 757 miljoen in 2017.

Dat is te danken aan afspraken met ziekenhuizen, medisch specialisten en de ggz-sector (geestelijke gezondheidszorg) om de uitgavengroei in 2014 te verlagen tot 1,5 procent en in 2015 verder tot 1 procent. Die groei lag tot voor kort procenten hoger. De langdurige zorg draagt een vergelijkbaar steentje bij. En nog meer, wanneer vanaf 2015 zorgtaken met enorme kortingen worden overgeheveld naar de gemeenten en zorgverzekeraars. Deze kabinetsperiode wordt zo in totaal drie miljard euro bespaard op de curatieve (ziekenhuizen, specialisten) zorg en drie miljard op de langdurige zorg.

Mooi, maar merkt de burger dat nu ook in de portemonnee? Gaat hij per jaar minder betalen aan zorg? Nou nee. Immers, ondanks alle bezuinigingen blijven de totale zorguitgaven de komende jaren gewoon doorgroeien. Dat heeft onder meer te maken met de vergrijzing van de bevolking en dure medisch-technologische ontwikkelingen. Zo stijgen de bruto-uitgaven van 70 miljard dit jaar naar 78 miljard in 2017.

Dat betekent dat de burger de komende jaren steeds meer gaat betalen voor de zorg. De meest zichtbare premie - de vaste, nominale premie die de burger zelf betaalt - gaat volgend jaar weliswaar iets omlaag (met 2 euro per maand), maar zal daarna weer stijgen, omdat veel zorg vanuit de AWBZ niet alleen wordt overgeheveld naar de gemeenten maar ook naar de zorgverzekeraars. Na 2014 zullen zij hun premies waarschijnlijk weer moeten verhogen, ook omdat zij vanwege hogere risico's hogere reserves zullen moeten aanhouden.

Maar als er steeds minder in de AWBZ zit, dan kan de inkomensafhankelijke AWBZ-premie toch omlaag? Ook dat niet. In de AWBZ-pot komen namelijk te weinig premiegelden binnen. Die pot wordt daarom door het Rijk vanuit de belastingopbrengsten aangevuld. Het enige financiële effect van de overhevelingen zal zijn dat de rijksbijdrage aan de AWBZ omlaag gaat.

Meer betalen voor minder zorg, is de trend. Vooral PVV, SP en 50Plus zullen er hun populistische voordeel mee doen. Pak de fraude, verspilling en bureaucratie aan in plaats van de burger, is hun boodschap. Dat Schippers en Van Rijn dat ook pogen, zal weinig indruk maken. Zij hebben een moeilijk verhaal te vertellen.

Deel dit artikel