Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Minder zorg, besparing 100 miljoen, cliënten tevreden

Home

Alwin Kuiken

© anp

Gemeenten besparen ruim 100 miljoen euro door aan keukentafel te vragen 'wat kunt u zelf?' Goed nieuws voor kabinet: de participatiemaatschappij lijkt te werken.

Het is aanzienlijk goedkoper en het leidt niet tot boze burgers: gemeenten die inwoners met een zorgvraag eerst vragen wat ze zélf kunnen.

Dat is de opmerkelijke uitkomst van een eerste, grote evaluatie onder ruim honderd gemeenten van werkwijze 'De Kanteling', die vandaag door bureau BMC gepresenteerd wordt. In de 'gekantelde' werkwijze, die inmiddels door de helft van de gemeenten is ingevoerd, volgt na een zorgvraag een 'keukentafelgesprek'. De gemeente kijkt dan bijvoorbeeld of iemand een scootmobiel echt nodig heeft. Is er geen familielid of buurman die vervoer kan regelen?

In gemeenten die op deze manier werken, zijn de zorgkosten tien procent lager dan elders. Voor gemeenten die nu al zo werken, betekent dit een jaarlijkse besparing van ruim honderd miljoen euro. Wanneer alle gemeenten rond 2014 op de 'gekantelde' manier werken, kan de besparing 200 miljoen euro zijn.

De kostenreductie vindt over de hele linie plaats: voor vervoer, woningaanpassingen en voorzieningen als scootmobiels en rolstoelen. De kosten die gemeenten aan de Wmo kwijt zijn, zijn mede als gevolg hiervan in 2012 voor het eerst gedaald.

Tevreden inwoners
Goed nieuws voor het kabinet: de participatiemaatschappij lijkt te werken. Premier Rutte herhaalde onlangs tijdens de Willem Dreeslezing nog dat burgers in eigen kring problemen moeten oplossen in plaats van naar de overheid te kijken.

Bijna negentig procent van de inwoners van alle gemeenten geeft aan tevreden te zijn met de gekozen oplossing. In gekantelde gemeenten zegt 87,1 procent (zeer) tevreden te zijn over de oplossingen, tegenover 87,6 in niet-gekantelde gemeenten.

Overigens kreeg nog altijd 67 procent de voorziening waar zij aanvankelijk om hadden gevraagd. Een derde kreeg geen traplift of vervoerspas maar regelde zelf iets. Een vergelijkbare groep regelde een oplossing binnen vrienden of familiekring.

Mantelzorg
De cijfers kunnen in de toekomst mogelijk beter uitpakken, want er valt veel te verbeteren. In slechts 16 procent nemen partners als sport- en welzijnsorganisaties bijvoorbeeld deel aan de oplossing. Eén van de redenen om zorgtaken naar gemeenten over te hevelen is juist dat gemeenten dicht bij de burgers staan en een pallet aan organisaties kan inschakelen. Toch is ook hier een verschuiving zichtbaar: in gemeenten die niet gekanteld zijn, ligt dit percentage op slechts vier procent.

Ook op het gebied van mantelzorgers is er nog een forse slag te maken. Gemeenten die al op de nieuwe manier werken, trekken er maar 1,99 euro per inwoner voor uit. Opvallend genoeg ligt dat bedrag iets hoger in gemeenten die nog níet zo werken.

Mantelzorgers zijn in de helft van de gevallen ook niet aanwezig bij het keukentafelgesprek. Bij de Steunpunten Mantelzorg, waar de uitvoering van mantelzorgbeleid is ondergebracht, staan per duizend inwoners slechts negen mantelzorgers ingeschreven. Wetende dat dat één op de vijf Nederlander mantelzorgt, is dat maar vijf procent van alle mantelzorgers.

Lees verder na de advertentie

 
Voor gemeenten die nu al zo werken, betekent dit een jaarlijkse besparing van ruim honderd miljoen euroHet e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie