Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Miljoenenstrop voor UWV

Home

Wilma van Meteren en redactie economie

Uitkeringsinstantie UWV heeft een groot automatiseringsproject stop moeten zetten. De schade bedraagt mogelijk 87 miljoen euro.

Diepgaand onderzoek moet aan het licht brengen waarom een groot ICT-project bij uitkeringsinstantie UWV, dat 87 miljoen euro kostte, is mislukt. Zowel UWV zelf als de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) kijkt naar de oorzaken van het falen.

UWV bouwde samen met specialisten van het bedrijf Logica tweeënhalf jaar aan het project, dat hét UWV-systeem voor alle uitkeringen moest worden. In juni besloot de Raad van Bestuur echter het ICT-programma onmiddellijk stop te zetten omdat, „als er al een functionerend systeem zou komen”, dit veel te complex en te duur zou worden.

Uit de eerste analyses blijkt dat UWV zich behoorlijk heeft vertild aan de ambitieuze vernieuwing. De uitkeringsinstantie die verantwoordelijk is voor de WW, arbeidsongeschiktheidsregelingen en reïntegratie, blijkt „onvoldoende in staat om een grootschalig ICT-programma te sturen en te beheersen”, luidt de conclusie. Zowel het extern adviesbureau HEC als de inspectie meent dat stopzetting een onvermijdelijke keuze was.

De ambities waren groot. Het project, dat zich vooralsnog beperkte tot de uitvoering van de WIA (de opvolger van de WAO), zou een forse bijdrage leveren aan de verbetering van kwaliteit in het werk en de bedrijfsvoering en zorgen voor lagere kosten. Klanten en organisaties waarmee UWV samenwerkt, zouden ervan profiteren.

Bij het begin van het project was echter duidelijk dat er risico’s aan kleefden. De inspectie, die tussentijds haar reserves bleef houden, noemde de tijdsdruk – de invoering per 1 januari 2008 – ’kritiek’. Ook de koppeling met de polisadministratie en de aanpassing van de organisatie waren volgens haar kwetsbare punten. De samenwerking met de leverancier van de software bleek bovendien al snel grote problemen op te leveren. In de zomer van 2007 werd de eerste averij zichtbaar: het systeem zou op 1 januari 2008 niet ’productierijp’ zijn. Begin februari 2008 maakte UWV bovendien een raming van de meerkosten: 35 miljoen euro. Na een externe controle werd het project uiteindelijk stilgelegd. De uitkeringsinstantie hoopt dat onderdelen nog bruikbaar zijn.

Cliënten merken overigens niets. Met een noodvoorziening en het nodige handwerk worden de uitkeringen op tijd verstrekt.

De Tweede Kamer onderzoekt sinds april dit jaar of er een structureel probleem is bij ICT-projechten van overheidsorganisaties.

Deel dit artikel