Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Miljoenen voor herstel leefgebied moerasvogels

Home

De roerdomp. © ANP

De Europese Unie heeft ruim een miljoen euro subsidie gegeven om de leefomstandigheden voor moerasvogels in het Drontermeer en het Zwarte Meer te verbeteren.

De provincie Overijssel, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en de gemeente Kampen doen er nog eens eenzelfde bedrag bij, zodat er ruim 2,2 miljoen euro beschikbaar is voor het leefgebied van vogels als de roerdomp, het baardmannetje en de karekiet.

Natuurmonumenten stelde dinsdag dat het water tussen Overijssel en Flevoland een belangrijk broedgebied is voor moerasvogels. Die vogelsoorten hebben het al moeilijk in Nederland, omdat veel natte natuur in de loop van de jaren is verdwenen.

Langs het Zwarte meer gaat Natuurmonumenten het rietmoeras herstellen. De grond wordt afgeplagd en er komen poelen en watergeulen in het oevergebied, zodat er weer nat rietland ontstaat.

De provincie Overijssel legt langs het Drontermeer nieuw rietmoeras aan. Tegelijkertijd wordt de IJsselmonding op die plek aangepast aan extreem hoge waterstanden. Het bagger- en bouwwerk start in 2015 en zal naar verwachting tot eind 2018 duren.

Lees verder na de advertentie
De Karekiet © Martien Brand/ Wikimedia Commons

Deel dit artikel