Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Miljoen dieren dood door stalbranden

Home

Ingrid Weel

Brand in varkensstal bij Venray. ©Fotopersburo Bert Jansen

In de afgelopen vijf jaar zijn er ruim een miljoen dieren levend verbrand in hun stal. Toch zijn er nog steeds geen specifieke brandveiligheidregels voor veestallen. Oud-minister Verburg van landbouw vond het niet nodig. Staatssecretaris Bleker stelt het vooralsnog uit.

Enorm veel kippen maar ook een paar duizend varkens en honderden koeien kunnen jaarlijks geen kant op als rook en vlammen hun schuur binnenkomen. Vorige week kwamen er nog op één bedrijf 170.000 kippen om bij een stalbrand.

De Partij voor de Dieren, SP en PvdA vroegen onlangs om aanscherping van de brandveiligheidseisen voor stallen. "Nu staan dieren nog gelijk aan elk ander opgeslagen product en vallen onder de opstalverzekering", aldus PvdD-Kamerlid Ouwehand. Maar een meerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP vond dat niet nodig.

In het huidige Bouwbesluit staan stallen aangeduid als 'lichte industrie' waardoor voor een schuur met dieren dezelfde regels gelden als voor een loods met bijvoorbeeld kantoorspullen of machines. Tot grote ergernis van Wakker Dier: "Dieren zijn geen dingen en verdienen bescherming." De dierenorganisatie trekt een vergelijking met wc-rollen. "Ze branden goed, maar hoeven niet extra beschermd te worden tegen brand."

Bij de bouw van een stal wordt er door de veehouder vooral op gelet of het materiaal makkelijk is in het onderhoud en niet te duur is. Brandwerendheid speelt nauwelijks of geen rol, blijkt uit onderzoek van Hogeschool Van Hall-Larenstein. Ondernemers gebruiken voor de isolatie vaak piepschuim dat enorm brandbaar is. In de stal zijn zelden sprinklers - die zijn ook niet verplicht.

De brandweer komt zelden tot nooit langs om preventief te controleren, en hoeft bij brand niet extra snel ter plekke te zijn. De meeste branden ontstaan door kortsluiting in elektrische apparatuur, wat meestal weer komt door slechte hygiëne en achterstallig onderhoud. Stof en ammoniak tasten al snel de elektrische bedrading aan, waardoor brand kan ontstaan.

Ook gebeurt het regelmatig dat een boer meer hooi naar binnen rijdt dan officieel mag, of dat de veehouder zelf reparaties uitvoert waarbij gevaarlijke situaties ontstaan. Minister Donner (volkshuisvesting) denkt daarom dat er al veel winst is te boeken als de ondernemers zich voortaan houden aan de regelgeving.

Staatssecretaris Bleker (landbouw) zou voor de zomer een plan van aanpak voor het verbeteren van de brandveiligheid presenteren, maar stelt dat uit tot na het zomerreces. Bleker heeft eerder aangegeven dat er volgens hem veel mogelijkheden tot verbetering zijn zonder bestaande wetgeving aan te passen.

Deel dit artikel