Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Miljarden voor werkzoekenden helpen niet

Home

Ingrid Weel

© anp

De reïntegratie van werklozen met afstand tot de arbeidsmarkt is mislukt. Al decennia wordt er door de overheid jaarlijks gemiddeld 2 miljard euro uitgegeven om moeilijk plaatsbare werkzoekenden aan werk te helpen, maar tevergeefs. Onlangs constateerde de Inspectie SZW (van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid) voor de zoveelste keer dat het nauwelijks lukt om via regelingen mensen aan een baan te helpen.

Gemeenten en het UWV slagen er 'slechts in zeer beperkte mate' in om passend werk te vinden voor de mensen die zij begeleiden, blijkt uit het onderzoek 'Werken met beperkingen'. En dan helpen de instanties ook nog eens alleen die mensen in de bijstand en de WIA die de meeste kans op een baan hebben, en het waarschijnlijk zonder een steuntje in de rug ook wel was gelukt om werk te vinden.

Weinig effect
De inspectie concludeert: "De investering in begeleiding heeft weinig effect". Uit onderzoek van Bas van der Klaauw, hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit, blijkt hetzelfde. "De meeste maatregelen die de overheid sinds de jaren negentig neemt, lijken niet effectief."

Toch worden de instrumenten telkens weer gebruikt, zij het vaak onder een andere naam en onder iets andere voorwaarden. Ook minister Asscher riep deze week de sociale partners op haast te maken met banenplannen.

Verkwisting belastinggeld
Vijf jaar geleden was er veel ophef toen duidelijk werd dat de miljarden euro's die tussen 2000 en 2005 waren besteed aan reïntegratietrajecten tot niets hadden geleid. VVD, CDA, SP, D66 en GroenLinks meenden dat belastinggeld werd verkwist. De nieuwe bijstandswet waarmee gemeenten verantwoordelijk werden voor het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden zou echter veel verbeteren, beloofde toenmalig minister Donner.

Dat blijkt niet zo te zijn. Het budget voor hulp aan werkzoekenden is omlaag gegaan, maar wordt nog steeds gebruikt voor maatregelen waarvan niet is bewezen dat ze wat opleveren. Van der Klaauw: "Je ziet de overheid nu weer zenuwachtig worden doordat de werkloosheid is gestegen. Er is echter nooit structureel bewijs verzameld over welk beleid effectief is, dus blijft het steeds bij ad-hocbeleid. We doen maar wat."


Lees verder na de advertentie

 
Er is nooit bewijs verzameld over welk beleid effectief is. We doen maar wat.


Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden

Deel dit artikel