Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Milieuorganisatie: Bedrijfsleven saboteert voedselveiligheid

Home

(TROUW)

Door een zorgvuldig opgezette industrielobby is volgens milieuorganisatie Pan Europe de voedselveiligheid in Europa nog altijd niet op orde.

In een zojuist verschenen rapport zegt Pan Europe, een netwerk van organisaties die het gebruik van bestrijdingsmiddelen willen terugdringen, dat de industrie negen jaar lang een verscherping van de veiligheidsnorm voor pesticiden in voedsel heeft tegengehouden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven zou de industrie daarbij behulpzaam zijn geweest.

Pan Europe deed onderzoek naar de verbintenissen tussen industrie en wetenschap bij de discussies over risico's van pesticiden in onder meer groenten en fruit. Dat debat sleept zich al jaren voort.

Volgens de organisatie hebben Europese brancheclubs van groenten- en fruitproducenten en fabrikanten van bestrijdingsmiddelen het EU-beleid succesvol ondermijnd door het wetenschappelijk debat te domineren en bij te sturen. Pan Europe beschuldigt ook drie wetenschappers van het RIVM dat zij vooral industriebelangen hebben behartigd.

Binnen de EU is al in 2005 een richtlijn van kracht geworden waarin staat dat bij resten van bestrijdingsmiddelen in voeding moet worden gelet op het risico van stapeling van de stoffen.

Tot dusver geldt dat er alleen voor ieder bestrijdingsmiddel apart maxima zijn vastgelegd. Maar in veel voeding zitten resten van meerdere pesticiden. Stapeling in het lichaam kan een extra risico opleveren.

Sinds 2005 wordt gewerkt aan een methode om stapeling van pesticiden te reguleren. De voedingsmiddelenindustrie en fabrikanten van bestrijdingsmiddelen hebben volgens Pan Europe stelselmatig het beleid getraineerd en tegengehouden. "De financiële belangen zijn voor die bedrijfstakken erg groot", aldus Hans Muilerman, biochemicus bij Pan Europe, één van de onderzoekers.

Het RIVM is verbolgen over de aantijgingen en wil opheldering van Pan Europe. Volgens Jacob van Klaveren, één van de RIVM-experts die volgens Pan Europe vooral het industriestandpunt uitdragen, is de kritiek onterecht. "Wij worden niet betaald door de industrie, lopen niet aan het handje van fabrikanten. Ik heb mij ook nooit onder druk gezet gevoeld door het bedrijfsleven."

Freshfel Europe, de koepel van fabrikanten van versproducten en ook de Europese voedselautoriteit Efsa ontkennen de beschuldigingen. "Wij nemen onze onafhankelijkheid serieus. We hebben regels opgesteld om de onpartijdigheid van wetenschappelijke adviezen te waarborgen", aldus woordvoerder James Ramsey van Efsa.

de verdiepiNG 10|11

Wat zit er (nog meer) in die aardbei?

Deel dit artikel