Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Met Sharon Gesthuizen vertrekt de vernieuwer uit de SP-fractie

Home

NICOLE BESSELINK en REDACTIE POLITIEK

Na elf jaar in de Tweede Kamer vindt de aanjager van de partijdiscussie het voorlopig mooi geweest

Vier maanden na haar verloren strijd om de SP-voorzittershamer heeft Sharon Gesthuizen (40) haar vertrek uit de Tweede Kamer aangekondigd. Ze keert na de verkiezingen van volgend jaar niet terug, liet ze gisteren weten. Na elf jaar in de politiek wil ze zich op het bedrijfsleven storten; eerder had ze een multimediaproductiebedrijf.

Met Gesthuizen vertrekt het boegbeeld van de vernieuwingsgezinde stroming binnen de SP. Die gaf zij een gezicht door zich vorig jaar op te werpen als opvolger van partijvoorzitter Jan Marijnissen. Als enige tegenkandidaat van vakbondsman en partijfavoriet Ron Meyer onderscheidde ze zich door te pleiten voor verbreding, meer diversiteit en internationale solidariteit.

In die campagne doorbrak ze een taboe door als SP'er openlijk kritiek te uiten op de partijtop, die in haar ogen meer interne democratie in de weg staat. "Het partijbestuur heeft de touwtjes strak in handen", zei Gesthuizen destijds. "Dat zie je ook bij deze verkiezingen. Het bestuur zou haar leden meer moeten vertrouwen en een klein stukje controle van bovenaf los moeten laten."

Zeker nadat het bestuur zich in september unaniem achter Meyer had geschaard, was het voor Gesthuizen extra hard werken om van de verkiezing geen uitgemaakte zaak te maken. Van steun van SP-prominenten moest ze het niet hebben; drie oud-fractiegenoten namen een pro-Meyerfilmpje op. Marijnissen noemde haar Kamerervaring 'volstrekt irrelevant' voor het voorzitterschap.

Uiteindelijk kon Meyer op het partijcongres in november met 59 procent van de stemmen de bos bloemen in de lucht steken, maar met 41 procent voor Gesthuizen kan de partij haar geluid ook niet negeren. Dat uit zich vooralsnog in een aangekondigde discussie over de getrapte verkiezingen - per vijftig leden mag nu één afgevaardigde stemmen - en foldermateriaal over vluchtelingen.

Eventuele tegenwerking door het partijbestuur heeft bij haar besluit niet meegespeeld, zegt Gesthuizen desgevraagd. Ook zou haar keuze niet anders zijn uitgevallen als ze mee mocht schrijven aan het verkiezingsprogramma. "Het is als langeafstandsrennen. Ik kan nog wel een paar kilometer, maar ik wil scherp blijven."

De vraag is nu of Gesthuizens tegengeluid zal verstommen of dat anderen het stokje overnemen. Gesthuizen, die actief wil blijven voor de partij, denkt dat ze de geest wel uit de fles heeft gekregen. "Tijdens de campagne hoorde ik vaak dat er voor het eerst echt discussie is in de partij over het voorzitterschap en profilering. Leden staan open voor vernieuwing."

Voorzitter Meyer respecteert het besluit en wil van opluchting niets weten nu zijn tegenstrever vertrekt. "Sharon is een buitengewoon goede, aardige, scherpe partijgenoot." Haar belangrijkste verdienste? "Ze gaf mensenin penibele situaties een gezicht. Ik hoop dat zij voor de partij behouden blijft."

Deel dit artikel