Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Met kernenergie kunnen we tijd kopen

Home

René Leegte, Tweede Kamerlid VVD en woordvoerder energie

© ANP
Opinie

Stop met het blindstaren op het terugdringen van CO2-uitstoot, maar werk aan een economie die op een schone manier groeit.

De Europese economie kampt met ongekende problemen, maar de inzet van Brussel bij de klimaatonderhandelingen in Durban was gericht op minder CO2 uitstoten. Net zo nobel als onzinnig. Waar leiders van andere landen zich realiseren dat beperking van CO2-uitstoot een rem op economische groei is, blijft Europa zich blindstaren op de verkeerde oplossing.

Laat ik voorop stellen dat het een gemiste kans is dat de wereldgemeenschap niet in staat is om serieus gemaakte afspraken over CO2-uitstoot na te komen. Door uitstoot van  CO2 veranderen wij onherroepelijk de samenstelling van de atmosfeer en dat kan niet de bedoeling zijn. Het klimaat verandert, de temperatuur op aarde stijgt, net als de zeespiegel. Dat het verminderen van de CO2-emissie niet lukt, moeten wij ons aantrekken.

Maar het mislukken van Durban biedt ook een enorme kans. Het biedt de mogelijkheid om uit de vastgeroeste denkbeelden van het Kyotoprotocol te stappen. Zolang economische groei en uitstoot van CO2 automatisch met elkaar zijn verbonden, zal het ons niet lukken andere landen op te leggen dat ze minder CO2 mogen uitstoten.

Sterker nog: Europa moet het zichzelf niet opleggen, want dan legt het zichzelf krimp op. Dat is het laatste wat we nodig hebben nu we verzuipen in onze schulden, de Europese economie krimpt en we links en rechts worden ingehaald door andere landen.

We moeten een andere manier vinden om te groeien. Dat zou je duurzaamheid kunnen noemen, maar liever spreek ik van 'nieuwe economie'. Het gaat erom dat we denken in termen van vooruitgang en niet teruggang, niet in minder, maar in meer, niet in krimpen, maar in groeien.

Als wij laten zien dat je succesvoller bent met een lagere CO2-uitstoot, zullen andere landen ons volgen. Ik steun dan ook de oproep van het Wereld Natuur Fonds om te stoppen met een focus op terugdringen van CO2 en te focussen op een economie die nauwelijks nog CO2 uitstoot.

Ik vind het onbegrijpelijk dat er uit Brussel geluiden komen, om de Europese CO2-uitstoot eenzijdig te verlagen. Het helpt niets om de mondiale uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot die Europa in één jaar weet te reduceren, stoot China in twee weken uit. Daarna gaan de Chinezen nog vijftig weken door met uitstoten. Wij worden van een innovatieve gidsregio tot een museumdorp.

We moeten Europa geen onmogelijke opgave opleggen, maar onszelf de tijd gunnen om schone alternatieven te ontwikkelen. Niemand weet hoe onze energiehuishouding er over vijftig jaar uit ziet. Wellicht dat we dan veel meer elektriciteit kunnen halen uit zonne-, wind- of waterenergie. Maar om de overgangsperiode betaalbaar te houden, zullen wij tot die tijd moeten kiezen voor de minst slechte oplossing en met een koel hoofd beredeneren welke stappen we moeten zetten.

Feit is dat bijna niemand een windmolen in zijn achtertuin wil en iedereen moeite heeft met biomassa, vanwege het kappen van oerbossen. We kunnen tijd kopen met kernenergie. De nieuwe centrales zijn veiliger, schoner, productiever en goedkoper dan de oude.

Eén gram uranium levert evenveel energie op als 2500 liter benzine en 3000 kilo kolen. Intussen moeten we alles op alles zetten om nieuwe, schonere en veiligere vormen van energie te ontwikkelen.
Langer doorgaan op de huidige weg is geen optie. Zelf dure energie opwekken met veel CO2-uitstoot en (kern)energie kopen in onbetrouwbare landen, dat zal Europa niet lang volhouden.

Tijd om af te kicken. De VVD kiest voor politiek leiderschap op de weg naar een nieuwe economie, ook als die keuzes moeilijk zijn.

Deel dit artikel