Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Maximum voor alle overheidssalarissen is veel te rigide

Home

Redactioneel

Minister Ronald Plasterk. © ANP

Minister Plasterk van binnenlandse zaken wil de maximumsalarissen in de publieke en semi-publieke sector koppelen aan het salaris van een minister.

Als de vorige week aangekondigde wet van kracht wordt kunnen ambtenaren, maar ook ziekenhuisdirecteuren, managers van woningcorporaties en medewerkers en directeuren bij de publieke omroep niet meer verdienen dan 144.000 euro per jaar. De balkenendenorm, die het maximum bepaalde op rond 190.000 euro, wordt daarmee verder verlaagd.

Plasterk heeft gelijk als hij met deze aankondiging wil zeggen dat de beloning in grote delen van, vooral, de semi-publieke sector, nog steeds een probleem vormt. In de gezondheidszorg, bij woningcorporaties en bij de publieke omroep worden soms nog steeds niet te rechtvaardigen salarissen uitbetaald. Het probleem lijkt van een chronisch karakter, met alle mogelijke negatieve gevolgen voor het maatschappelijk draagvlak van dien.

Het is echter de vraag of de benaderingswijze van Plasterk niet veel te rigide is. Het is maar zeer de vraag of één maximumnorm voor zo'n diverse sector nu wel wijsheid is. Is een medisch specialist in deze vergelijkbaar met de directeur van een relatief kleine woningcorporatie? Of, om een ander voorbeeld te noemen, is de president van De Nederlandsche Bank wat zijn maximumsalaris betreft te vergelijken met de presentator van een populair programma bij de publieke omroep?

Concurrentiepositie
Daar komt een argument bij. Veel leidinggevenden in de publieke en semi-publieke sector zullen ongetwijfeld mede door het belang van de publieke zaak gemotiveerd zijn om te werken waar ze werken. Als echter de private sector ongebreideld verder kan gaan met het verhogen van maximumsalarissen - Plasterk stelt terecht dat hij in die sector geen bevoegdheden heeft - dan heeft dat ernstige gevolgen voor de concurrentiepositie van de (semi-)overheid. Een rigide maximumnorm voor het salaris kan zich zo tegen de overheid keren.

Er lijkt hier iets anders aan de hand te zijn. Koppeling van het maximum aan het salaris van een minister is niet onlogisch, maar is het salaris van een minister hoog genoeg? Plasterk heeft er op dit moment geen belang bij het debat over die vraag op te starten. Het is koren op de molen van de meer populistische fracties in politiek Den Haag en het zou ongetwijfeld tot een onfrisse discussie leiden. Toch, als de koppeling serieus bedoeld is, zou het goed zijn nog eens goed naar de beloning van bewindslieden te kijken.

Lees verder na de advertentie

 
Is een medisch specialist in deze vergelijkbaar met de directeur van een relatief kleine woningcorporatie?

Deel dit artikel