Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Marktdenken in welzijn kost juist geld

Home

Mirjam Gaasterland

Tekort aan managers fnuikt jeugdzorg, meldt Trouw (21 juli). De conclusie van adviesbureau Berenschot -welzijnsinstellingen hebben te kleine stafafdelingen- is de verkeerde. Die had moeten luiden: falen van het welzijnswerk is het gevolg van marktdenken in de non-profitsector.

Citaat uit Trouw: ,,Zo slagen de instellingen door een gebrekkige marketing er onvoldoende in om hun plannen bij gemeente en politici over het voetlicht te krijgen.'' Beste onderzoekers van Berenschot: marketing is niet de taak van welzijnsinstellingen; hun taak is het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het welzijn van burgers en signaleren wat er nodig is.

Gemeente en politici moeten hun oor te luisteren leggen bij de welzijnsinstelling: wat leeft er; welke problemen worden er gesignaleerd en wat kan jullie bijdrage hierin zijn. Vervolgens moeten gemeente en politiek prioriteiten aangeven en middelen ter beschikking stellen.

Door het marktdenken waarin welzijnsinstellingen hun producten moeten zien te verkopen gaat steeds meer tijd en energie van de organisatie in de overhead zitten. Berenschot pleit daarvoor. Maatschappelijk gezien is het echter niet wenselijk, want wat krijgen we er als maatschappij voor terug? Niets.

In Amersfoort wordt het welzijnswerk in de nieuwste Vinex-wijk al openbaar aanbesteed. We zouden ervan schrikken als Berenschot onderzoek zou doen naar de maatschappelijke kosten van zo'n aanbesteding. Laten ze dan maar beginnen bij de kosten van aanbestedingen op het gebied van reïntegratie van uitkeringsgerechtigden. De middelen die het gemeenten kost om een aanbestedingsbestek op te stellen, te adverteren, offertes te vergelijken etc. zijn niet zichtbaar. De kosten die reïntegratiebedrijven maken om offertes uit te brengen, worden verdisconteerd in de trajectprijzen of bedrijven gaan failliet omdat ze wel goed zijn in reïntegratie maar minder sterk in het vertalen van hun product in termen van de eisen van het bestek.

Ongetwijfeld komt er een moment waarop ook politici zien dat marktdenken in het welzijn geld kost en niet bespaart. Hoeveel geld moet er nog worden uitgegeven voor het zover is?Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie