Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Marechaussee rekt haar takenpakket te ver op

Home

Han Koch

De Koninklijke Marechaussee voert extra patrouilles uit op het Binnenhof, in reactie op de aanslagen in Brussel. © anp

De Koninklijke Marechaussee gaat bij het uitvoeren van controles in de grensstreek met enige regelmaat haar boekje te buiten. De KMar controleert niet alleen op het grensverkeer van personen, maar ook op zaken die horen tot het werkterrein van de Nationale Politie.

In naam van de nationale veiligheid worden bijvoorbeeld auto's op drugs gecontroleerd, terwijl daarvoor de bevoegdheid ontbreekt. Dat is onwenselijk omdat de burger zich beschermd moet weten tegen onwettig overheidsoptreden.

Dat blijkt uit omvangrijk onderzoek van hoogleraar rechtssociologie Maartje van der Woude (Van Vollenhoven Instituut, Universiteit Leiden). Het onderzoek is onder meer gebaseerd op gesprekken met medewerkers van de marechaussee en 800 uur meereizen met de teams van wat sinds 2008 het Mobiel Toezicht Veiligheid heet.

Werkopvatting veranderd
Van oudsher heeft de marechaussee de taak om illegale migratie tegen te gaan. De KMar, die qua beheer valt onder Defensie en wat actie betreft onder Veiligheid en Justitie, heeft de afgelopen jaren identiteitsfraude en mensensmokkel erbij gekregen. Met de uitbreiding van die strafbare feiten is niet alleen de naam gewijzigd, van Mobiel Team Vreemdelingen naar Mobiel Team Veiligheid, maar ook de werkopvatting. "De veiligheidspet lijkt door sommigen niet alleen belangrijker, maar ook leuker te worden geacht dan de vreemdelingenpet. Jongere marechaussees in het bijzonder gebrand zijn op het vangen van boeven in plaats van op het toezicht houden op de Vreemdelingenwet".

Lees verder na de advertentie
Onderzoeker levert scherpe kritiek: Boeven vangen is niet de bevoegdheid van marechaussee

Zo op het eerste oog lijkt het logisch om een aangehouden auto te controleren op personen voor de Vreemdelingenwet en tegelijk ook 'boeven te vangen'. Als daarvoor de bevoegdheid ontbreekt is dat echter onwenselijk, volgens Van der Woude. Ze wijst er op dat "een dergelijke koppeling ook bijdraagt aan de onheuse beeldvorming dat migratie en criminaliteit altijd samengaan."

Verwachtingen bij nationaliteit
Bij de controles bleek vooral het kenteken reden voor een inspectie. Op voertuigen met Roemeense, Bulgaarse en andere Oost-Europese kentekens werd extra gelet, voor Poolse wagens was minder interesse. Ervaring leert dat de Poolse voertuigen vooral arbeiders vervoeren.

Huidskleur blijkt ook een belangrijke factor bij de selectie voor een controle. Op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt van de nationaliteit van de inzittende. Uit de observaties blijkt overigens dat de grootste groep auto's die gestopt wordt een Nederlandse bestuurder en Nederlandse passagiers heeft. Belgen en Duitsers staan op de tweede en derde plaats.

Uit de gesprekken met de marechaussees bleek dat zij bij elke nationaliteit bepaalde verwachtingen hadden. Zo werd bij Albanezen vaak gedacht aan zware criminaliteit. Bij de Noord-Afrikanen lijkt vooral de mogelijkheid drugs en drugsrunners aan te treffen een reden voor het stoppen van de wagen. Drugscontrole is geen taak van de marechaussee.

Lees dinsdag in Trouw een interview met hoogleraar Maartje van der Woude: 'De huidige gang van zaken is onhoudbaar in het licht van de beginselen van de rechtsstaat'.

Vooral de jongere generatie vindt de `vei­lig­heids­pet¿ belangrijker dan de `vreem­de­lin­gen­pet¿

Maartje van der Woude, hoogleraar rechtssociologie

Deel dit artikel

Onderzoeker levert scherpe kritiek: Boeven vangen is niet de bevoegdheid van marechaussee

Vooral de jongere generatie vindt de `vei­lig­heids­pet¿ belangrijker dan de `vreem­de­lin­gen­pet¿

Maartje van der Woude, hoogleraar rechtssociologie