Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Leider Utrechtse hardrock-kerk voor 'counseling' naar VS gestuurd

Home

Van onze kerkredactie UTRECHT - De Utrechtse evangeliegemeente God's Pleasure is in grote moeilijkheden. Leider Edwin Ogenio en zijn vrouw Annemarie zijn naar de Verenigde Staten gestuurd om de crisis in hun huwelijk te boven te komen. Financieel gaan de zaken zo slecht dat o.a huizen moeten worden verkocht om de gaten in de begroting te dichten.

In zijn nieuwsbrief van november geeft Gods's Pleasure opening van zaken. Door alle negatieve publiciteit de afgelopen twee jaar kwamen er steeds minder giften binnen; de tekorten zijn opgelopen tot 5000 gulden per maand. Maar dat is niet het enige. Bedroefd concluderen de overgebleven leiders ook dat de kritiek op Ogenio deels wel degelijk juist is gebleken. Al is deze kritiek verkeerd en in elk geval onbijbels geuit, “waardoor de zaak onnodig is geëscaleerd”.

God's Pleasure is een zelfstandige evangelische gemeente die in 1990 werd gesticht. Er komen vooral jongeren, die aangetrokken worden door de stevige rockmuziek waarin het evangelie verpakt is. De gemeente exploiteerde onder andere een aantal huizen, een rock-band en een cd-winkel.

Edwin Ogenio was de onbetwiste, charismatische leider van de kerk. Hij preekte en zong in de band, terwijl zijn vrouw Annemarie de financiën regelde. Hij had een meeslepende, haast sensuele manier van preken en jongeren raakten gemakkelijk in zijn ban.

Critici signaleerden sekte-achtige uitwassen. Edwin en Annemarie bemoeiden zich onder meer intensief met de relaties van hun volgelingen. In Gods naam werden relaties beëindigd en verkeringen tot stand gebracht. Ogenio werd ervan beschuldigd in deze 'counseling' veel te ver te gaan, vooral met jonge meisjes.

Inmiddels staat vast dat deze beschuldigingen deels klopten. Na het vertrek van Edwin en Annemarie ontstond volgens de nieuwsbrief bij de leden een stroom van reacties. “Enkele van deze verhalen betroffen de door Edwin uitgevoerde counseling van enkele meisjes, waarbij hij ernstige fouten gemaakt heeft.”

Formeel is deze affaire niet de aanleiding voor het vertrek van de Ogenio's. Dramatisch beschrijft de nieuwsbrief van GP hoe Annemarie vorige maand aan de oudsten van de gemeente bekend heeft dat zij overspel gepleegd had. Na diverse gesprekken hebben Edwin en zij beiden schuld beleden voor het front van de gemeente. Besloten werd dat zij naar de VS zouden gaan om daar bij een goed bekend staande gemeente zelf counseling te ontvangen. Ogenio's band is meteen opgeheven en ook is de verspreiding stopgezet van zijn boekje 'Sektarische gezinnen', waarin hij onder meer ingaat op de kritiek op zijn beweging.

Ogenio's medestanders willen Edwin zijn zonden niet blijvend aanrekenen. “Wij christenen”, schrijven ze, hebben vaak een hoge pet op van mensen die vóór hun bekering een ruig leven hebben geleid. Vaak mogen ze voor volle zalen getuigen in wat voor vreselijke zonden ze wel niet betrokken waren en hoe ze vervolgens de Here Jezus vonden. Echter, als iemand als christen in zonde is gevallen hebben we vaak veel moeite met vergeving en blijven we zo iemand veroordelen. Dit laatste is geenszins onze bedoeling.”

Volgens ouders van GP-aanhangers zitten in huizen van God's Pleasure in Utrecht nog steeds ongeveer 50 jongeren. Dat zijn er al veel minder dan tijdens de hoogtijdagen, toen Ogenio een harde kern van zo'n 200 volgelingen had.

De ouders zijn de laatste twee jaar fel van leer getrokken tegen de hardrock-kerk die zij als sekte beschouwen. Kinderen zijn er gehersenspoeld, luidt hun verwijt; zij moeten nu gedeprogrammeerd worden. “Ik dacht eerst dat God's Pleasure met z'n aandacht voor drugsverslaafden iets Leger des Heilsachtigs was”, zegt een moeder nu.

Dat veranderde echter toen bleek dat Ogenio het zijn volgelingen verbood contact te onderhouden met hun ouders. In diensten kwam het tot incidenten waar de leider de kritische ouders als heidenen en afgezanten van de duivel de deur wees. Het ging Ogenio alleen om seks, geld en macht, vat de moeder samen.

Rood draakje

De aardverschuiving bij de gemeente is overigens niet als een volslagen verrassing gekomen. In de vorm van profetieën geeft de Heilige Geest al maanden signalen dat het niet goed zit. Zo ontving één van de gemeenteleden het beeld van de gemeente als een burcht waarvan de muren niet optimaal beveiligd waren. Dat kwam door een rood draakje en dat staat voor trots annex hoogmoed, weet de nieuwsbrief. Toen die profetie kwam was de identiteit van het draakje nog niet duidelijk, maar nu wel. Andere profetiëën wijzen op een loutering, die plaatsvindt en die uiteindelijk tot nieuwe kracht moet leiden.

God's Pleasure is daarom niet van plan te stoppen. Het is weliswaar een puinhoop, maar voor een gemeente van Jezus Christus gelden andere normen dan voor een bedrijf. Ronald-Jan Kleisen en Tjeerd van der Meer zetten de leiding voort. Zij worden begeleid door Jaap Dieleman, die ook ten tijde van Ogenio al een adviserende rol speelde.

Kleisen en Van der Meer kunnen zich overigens wel voorstellen dat donateurs zich bekocht voelen. Als zij hun geld terug willen, dan zijn zij bereid daarvoor een regeling te treffen.

Deel dit artikel