Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Leiden presenteert zich als cultuurstad

Home

Van onze kunstredactie LEIDEN - De provincie Zuid-Holland wijst elk jaar een nieuwe cultuurstad aan. Vorig jaar was dat Delft, dit jaar is Leiden de uitverkoren plaats. Gisteren presenteerde de 'Projectgroep Leiden Cultuurstad 1997' in het statige Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg de 55 projecten die samen het Leidse culturele jaar glans moeten gaan geven.

Karel Willems, hoofd van het Projectbureau, wapperde blijmoedig met het programmakrantje, waarin alle projecten zijn te vinden. Met een budget van 1,9 miljoen gulden, bijeengebracht door provincie, gemeente en sponsors, heeft Willems zeventig procent van alle ingediende plannen kunnen steunen.

Onder de plannen bevindt zich bij voorbeeld een opera van de Franse barokcomponist Lully, uitgevoerd door 24 amateurzangers, een theaterstuk van Marguerite Duras, een 'nacht van de kunst' en een demonstratie van ballroomdansen in de hal van het nieuwe centraal station. Vooral de laatste voorstelling zal, vanwege de spekgladde tegels in de stationshal, nog een mooi spektakel kunnen opleveren.

Afgezien van de extra activiteiten die dit jaar in Leiden gaan plaatsvinden, heeft het Projectbureau zich vooral gericht op het vergroten van de aantrekkingskracht van de bekende cultuurtempels. Willems: “We hebben ons afgevraagd: wat zijn de sterke punten van Leiden? Die willen we accentueren.”

Tot die 'sterke punten' behoren zeker de musea. De helft van alle museale voorwerpen van Nederland bevinden zich in Leidse depots en tentoonstellingszalen. Bovendien wordt er door de nationale overheid de komende jaren stevig geïnvesteerd in de Leidse musea. Zowel het museum van Volkenkunde als het Rijksmuseum van Oudheden gaan een grootscheepse verbouwing tegemoet. 'Leiden Cultuurstad 1997' begint dan ook met een museumfestival getiteld 'Focus op Film'.

In de vijf grootste Leidse musea zullen vanaf 10 april compilaties te zien zijn van filmfragmenten die betrekking hebben op hun collecties. Zo staan in de beroemde Taffehzaal van het Rijksmuseum van Oudheden drie moderne sarcofagen, ontworpen door de beeldend kunstenaar Robert Duyf. De middelste is een met hiëroglyfen beplakte badkuip. In de buikwand van deze emaille grafkist worden op een tv-toestel de filmcompilaties vertoond. Op het beeld stuift veel zand rond de piramides, terwijl de snoeren van de tv netjes in het putje van het bad verdwijnen.

Karel Willems, die zich tijdens de persconferentie nog een 'schatgraver' en 'verbindingsofficier' noemde - vanwege de vele onderlinge contacten die hij voor het culturele jaar tussen de Leidse culturele instellingen had gelegd - vindt de investering in dit soort filmprojecten 'een kwestie van smaak'. Hij benadrukte gisteren dat alle samenwerkingsprojecten en alle filmpresentaties in de musea erop gericht zijn meer mensen te interesseren voor het stedelijke cultuurgoed. Willems heeft daarbij steeds als eis gesteld dat het initiatief uit de stad zelf zou komen. “Het zou te makkelijk zijn hier allemaal buitenlandse groepen te laten komen en daarmee publiek te trekken,” stelde hij en voegde er gekscherend aan toe: “Leiden heeft 't, maar niemand weet 't. En dat moet veranderen.”

Deel dit artikel