Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Lees hier de volledige verklaring van de paus

Home

Redactie

© ap

Hieronder de tekst van de speech die Paus Benedictus XVI vanochtend gaf aan leden van het kerkgenootschap om zijn aftreden aan te kondigen.

'Waarde broeders,
Ik heb u voor dit consistorie bijeengeroepen, niet alleen voor de drie heiligverklaringen, maar ook om u op de hoogte te stellen van een besluit dat van groot belang is voor het bestaan van de kerk. Nadat ik herhaaldelijk voor God bij mezelf te rade ben gegaan, ben ik tot de stellige overtuiging gekomen dat mijn krachten niet langer toereikend zijn om adequaat het Petrusambt te vervullen.

Ik ben me er terdege van bewust dat dit ambt, dat overwegend spiritueel van aard is, niet alleen moet worden uitgevoerd met woorden en daden, maar ook met gebeden en lijden. Echter, in de wereld van vandaag de dag, die onderwerp is van zovele snelle veranderingen en die is opgeschrikt door vragen die van groot belang zijn voor het geloofsleven, is het nodig om een krachtige geest en een krachtig lichaam te hebben om het schip van de Heilige Petrus te besturen en het evangelie te verkondigen.

Deze kracht is de laatste paar maanden afgenomen, in zo'n grote mate dat ik moet erkennen dat ik niet meer in staat ben om het ambt dat mij is toevertrouwd te vervullen.

Om deze reden, en ik ben mij zeer bewust van de ernst van deze daad, verklaar ik in volledige vrijheid, dat ik op 28 februari om 20.00 uur het ambt neerleg van Bisschop van Rome, opvolger van de Heilige Petrus, aan mij toevertrouwd door de kardinalen op 19 april 2005, en dat op dat moment de Heilige Stoel, de Zetel van de Heilige Petrus, vacant is en er een conclaaf bijeengeroepen moet worden en dat diegenen die daartoe bevoegd zijn een nieuwe kerkvader moeten kiezen.

Waarde broeders, ik dank u oprecht voor alle liefde en het werk waarmee u mij in mijn ambt hebt gesteund en ik vraag u vergiffenis voor al mijn tekortkomingen. En laat ons dan nu de Heilige Kerk toevertrouwen aan de zorg van onze Herder, de Heer Jezus Christus, en de Heilige Moeder Maria smeken dat ze de kardinalen bijstaat bij het kiezen van een nieuwe paus met haar moederlijke raad. Wat mezelf betreft: ik wil ook in de toekomst de Heilige Kerk van God devoot dienen door mijn leven te wijden aan het gebed.'Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Deel dit artikel

Advertentie