Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Lectuur El Tawheed-moskee: Vrouwen moeten besneden

Home

Lodewijk Dros

'Meisjes moeten besneden worden', meldt El Tawheedlectuur. Volgens gezondheidscentrum voor vluchtelingen Pharos duikt deze oproep voor het eerst op in een Nederlandse moskee.

AMSTERDAM - Open huis in moskee El Tawheed, Amsterdam Oud-West. In de moskee islamieten van 15 nationaliteiten. Het omstreden godshuis wil graag van z'n slechte imago af; het dankt zijn bekendheid aan antiwesterse, antisemitische en vrouwvijandige publicaties. En, niet op de laatste plaats, aan de imam, de Egyptische sjeikh Shershaby, die niet-moslims 'brandhout voor de hel' noemde en vrouwen verbood zonder toestemming van hun man het huis te verlaten.

Ter oriëntatie op het geloof biedt El Tawheed stapels lectuur aan. Voor de kennismaking met de islam kopen we een van de ongeveer twintig exemplaren van 'Fatwas of Muslim Women', verschenen in Egypte in 2000 en volgens de inleiding geschreven door een eminent imam.

Vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen, zij het dat 'de wetenschap heeft aangetoond dat er grote verschillen zijn in biologische natuur, fysieke capaciteiten en geestelijke vermorgens' en het daarom 'onrechtvaardig' zou zijn om vrouwen dezelfde 'verantwoordelijkheden, rechten en plichten te geven als de man'.

Het boek laat geen twijfel bestaan over de rol van de lezeres: die moet luisteren naar haar man. Ongehoorzaamheid is ontoelaatbaar. Weigert een vrouw haar man seks of verlaat ze het huis zonder zijn toestemming, dan vervalt de zorgplicht van de man voor zijn echtgenote: geen geld, geen kleren.

Wat te doen met een vrouw die flink liegt? ,,Ze moet gestraft worden, liefst enkele malen.” Het boek noemt een 'strenge straf' gepast - 'minstens 100 slagen'. Het zijn, blijkt uit de context, geen pedagogische tikjes. Voorbeeld is kalief 'Umar bin Al-kahattab, die een vrouw bestrafte door haar 300 slagen te geven. Wél uitgesmeerd over drie dagen, dit om de verwondingen te beperken.

In het boek ontbreekt een introductie van de schrijver. Moefti Ibn Taymyah (of: Taymiyya) is een radicale imam uit 1300. De Utrechtse arabist Hans Jansen wijdde zijn oratie aan hem en legde een verband tussen hem en Osama bin Laden. Het is, zegt Jansen, een 'beroemdheid' en een 'invloedrijke ideoloog voor de militante islamisten'.

Het boek staat vol actuele wenken, ontdaan - merkt de vertaler op - van misverstandwekkende formuleringen. De wenken zijn geen suggesties: het zijn fatwa's, gezaghebbende uitspraken van een belangrijke geestelijke.

Een groot deel van het boek wordt ingenomen door de casuïstiek rond het huwelijk: wat met wie en hoe. Uithuwelijken, anale seks, weinig blijft ongenoemd. Daarbij moeten vrouwen volgens 'Fatwas of muslim women' besneden worden.

VERVOLG OP PAGINA 5

VERVOLG VAN PAGINA 1

Als de profeet het heeft gezegd, dan is het zo

ISLAM EN VROUWEN

Vrouwen moeten, aldus het boek, evenals mannen besneden worden. Vrouwenbesnijdenis ,,bestaat in het verwijderen van de voorhuid van de clitoris (niet de clitoris zelf, zoals sommigen ten onrechte veronderstellen). Met het oog daarop zei de profeet - vrede zij met hem: 'Doe het mild, niet extreem, dan is het gezond voor zowel man als vrouw'.”

Bij de man dient besnijdenis de hygiëne: voorkomen van 'vuil onder de voorhuid'. Bij vrouwen zit het anders: het besnijden moet hen 'helpen hun lust onder controle te houden'.

De aangehaalde tekst van profeet Mohammed wordt, zegt arabist Jansen, algemeen gebruikt in landen waar vrouwenbesnijdenis gebruik is, zoals in Egypte en Soedan. In Nederland is vrouwenbesnijdenis een ernstig misdrijf, waar maximaal twaalf jaar op staat.

Agnes Verhulst van Pharos noemt het verkopen van het boek 'schokkend en gevaarlijk'. ,,We hebben juist sleutelfiguren in de moslimwereld nodig om vrouwenbesnijdenis te bestrijden.”

Farid Zaari van El Tawheed ('Wij zijn een orthodoxe moskee') wijst erop dat ,,er regels in de islam zijn die ik niet kan ontkennen, zoals lijfstraffen”. En als de profeet dat gezegd heeft over besnijdenis van vrouwen, dan is dat zo, zegt Zaari.

,,Maar in Nederland is het verboden, dus zeggen wij: doe het niet.”

Zaari is ook bestuurslid en 'personeelsmanager' van de islamitische basisschool As Siddieq, die volgens onderzoek ondermaats presteert als het om integratie gaat.

Imam Shershaby is voorzitter van As Siddieq. Pogingen vanuit de Amsterdamse overheid om de school van de moskee los te maken, zijn gestrand.

Het boek 'Fatwas of muslim women' is een 'studieboek voor gevorderden', zegt Zaari, dus hij wil er in het vervolg een toelichting bij leveren. Niet om zich van de inhoud te distantiëren, want dat is 'het begin van het einde'.

,,Moet ik straks ook de Koran wegdoen? Dan pak ik m'n koffers en ga naar Marokko.” Het boek blijft in de verkoop, zegt Zaari. Hij heeft imam Shershaby nog niet gesproken, maar 'die vindt hetzelfde als ik', verzekert Zaari.

Lodewijk Dros

Deel dit artikel