Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Lawine aan moties in Tweede Kamer

Home

Cees van der Laan

De PvdA is de kampioen moties indienen. © ANP

De Tweede Kamer vestigt vandaag, op de laatste dag voor het kerstreces, twee records. Nog nooit hebben de fracties in de Kamer zo veel moties ingediend als dit jaar. Ruwweg een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Ditzelfde geldt - in mindere mate - voor het indienen van schriftelijke vragen. Kampioen in beide categorieën is de PvdA.

De dertig PvdA-Kamerleden hadden tot gisteren 14.00 uur (het peilmoment) over heel 2011 in totaal 603 moties ingediend en 823 vragen gesteld. In beide categorieën op de voet gevolgd door de SP. "Dit betekent dat we als fractie een actieve rol spelen en dat is goed", reageert PvdA-fractiesecretaris Mariëtte Hamer op het nieuws. Het aantal zal vandaag nog oplopen. De Kamer maakt zich op voor urenlange stemmingen over begrotingen en andere voorstellen van het kabinet.

Hamer ziet een duidelijke oorzaak voor de golf aan moties en schriftelijke vragen aan het kabinet. "Dat komt doordat dit kabinet weinig doet. Door moties in te dienen en schriftelijke vragen te stellen verhoog je het gevoel van urgentie en benadruk je het belang. Daar gaat het ons om." Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie, ziet ook een andere oorzaak: "Dit is een minderheidskabinet. Dus we hebben meer kans het beleid te beïnvloeden. Dat speelt zeker een rol."

Dat de PvdA in beide categorieën bovenaan staat is de fractie ook wel een beetje aan haar stand verplicht. De PvdA is na coalitiepartij VVD de grootste fractie. Liberalen stellen traditioneel al minder vragen en dienen minder moties in, maar als coalitiepartner kan en wil je het kabinetsbeleid, afgesproken in een regeerakkoord, niet al te veel aantasten. Vandaar dat de VVD laag scoort. Dit geldt ook voor het CDA en iets minder voor gedoogpartner PVV.

De kritiek op de Kamer is dat er te veel de waan van de dag heerst. Al in 2007 werd dat vastgesteld door een clubje Kamerleden onder leiding van het toenmalige CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek. Deze 'parlementaire zelfreflectie' had moeten leiden tot minder hyperigheid in de Kamer en meer terughoudendheid. Gezien de stijging van het aantal moties en schriftelijke vragen, heeft het weinig geholpen. Ook het aantal spoeddebatten blijft maar stijgen. Tegenwoordig worden ze 30-leden-debatten genoemd, omdat ze niet meer met spoed worden behandeld: het zijn er te veel.

Volgens critici worden ministers tegenwoordig niet meer warm of koud van een schriftelijke vraag of motie, terwijl ze vroeger bibberend naar de Kamer togen om een motie aan te horen of zwetend op het ministerie een reactie schreven op een vraag. Slob erkent dat de instrumenten 'bot' worden. "Veel moties worden afgewezen of overgenomen door ministers. Ze weigeren ook regelmatig moties uit te voeren. Dat was vroeger wel anders. Wij als fractie vragen ons altijd af of een motie echt nodig is. We diene geen moties in om het indienen en je naam als Kamerlid eronder te krijgen."

Hamer ziet het probleem niet. "Er is geen sprake van motie-inflatie. De oorzaak is het handelen van het kabinet. Moties geven aan waar je staat in het debat. Ook als ze niet zijn aangenomen, maken ze posities duidelijk. Als een motie niet wordt uitgevoerd, is het aan een Kamerlid om het toch voor elkaar te krijgen."

Deel dit artikel