Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Latere BVD-chef Einthoven op namenlijst Gestapo

Home

HUIB GOUDRIAAN

AMSTERDAM - Mr. Louis Einthoven, na de oorlog directeur van Bureau Nationale Veiligheid (BVN), de voorloper van de BVD, stond op een namenlijst van de Gestapo met zeventien andere 'Deutschfreundliche' Nederlandse politieofficieren. De Gestapo, de geheime politie van Hitler-Duitsland, oordeelde in 1939, bij de voorgenomen aanval op Nederland, kennelijk dat op deze politiechefs een beroep kon worden gedaan door de Duitse troepen.

Einthoven was toen hoofdcommissaris van politie in Rotterdam. De historicus professor dr. Ger van Roon trof het namenlijstje aan tussen andere documenten over de Duitse aanvalsplannen (die werden uitgesteld) van november 1939. Einthovens naam tussen die van politieofficieren als de Amsterdamse commissaris K. Broekhoff, die eind jaren dertig hand- en spandiensten voor de Gestapo verrichtte, is verbazingwekkend.

“Het duidt er in elk geval op dat Einthoven in die jaren 'contacten' had met de Gestapo”, zegt Van Roon. Hij vond in een nieuw Bundesarchiv in Berlijn onder meer dossiers over een zich in 1935 aftekenende Nederlands-Duitse samenwerking voor de aanhouding van 'marxistische en Joodse elementen'. In het archief bevindt zich ongeordend materiaal uit de voormalige DDR. Wijlen Einthoven werd vooral bekend als lid van het driemanschap dat (met de latere premier dr. J. de Quay en dr. J. Linthorst Homan) in bezettingstijd de Nederlandse Unie opzette.

Van Roon meent dat 'de voorgeschiedenis van de bezettingstijd' ten onrechte nauwelijks aandacht krijgt. “We kunnen eruit opmaken hoe een klein land vanwege de handelsrelaties op korte termijn verstrikt raakte in het net van een groot nabuurland. Daardoor werd op langere termijn de Nederlandse onafhankelijkheid ondergraven. Ook geeft die voorgeschiedenis een betere kijk op wat de asielzoekers van de jaren dertig te doorstaan kregen aan de Nederlandse grenzen en in Nederland zelf. Uit de nauwe contacten van Nederlandse functionarissen met de Gestapo blijkt dat zij zich te weinig hebben afgevraagd wat er in en na 1933, het jaar waarin Hitler de macht kreeg, was veranderd.”

- Pagina 9: Nauwe contacten politietop-Gestapo in jaren dertig.

Deel dit artikel