Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

KWF: Wat Schippers zegt, klopt niet

Home

JOOP BOUMA

KWF Kankerbestrijding wil opheldering van minister Schippers (volksgezondheid) over haar mededeling aan de Tweede Kamer dat haar ambtenaren veel vaker praten met de anti-rooklobby dan met de tabaksindustrie. Dat klopt niet, volgens KWF.

In antwoord op Kamervragen van de SP schreef Schippers dat de contacten tussen KWF Kankerbestrijding en Stivoro, het expertisecentrum voor tabakspreventie, 'veel veelvuldiger' zijn dan met sigarettenfabrikanten. KWF bestrijdt dit. "Een beleidsinhoudelijk gesprek tussen ons en de directeur-generaal volksgezondheid en met u als minister heeft nooit plaatsgevonden", stelt KWF-directeur Rudolphie in een brief aan Schippers. Hij schrijft dat er op lager niveau met ambtenaren wordt gesproken, maar over beleidsinhoudelijke zaken is al lang geen contact geweest.

Kamerlid Van Gerven (SP) stelde de vragen aan Schippers na een artikel in Trouw over de frequente contacten tussen de tabaksindustrie en directeur-generaal volksgezondheid Paul Huijts, Schippers' belangrijkste adviseur op het gebied van tabaksbeleid. Het krantenartikel was gebaseerd op documenten die VWS openbaar moest maken na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Uit de stukken blijkt dat Huijts tussen 2009 en 2011 drie maal overleg voerde met de industrie. Stivoro en KWF Kankerbestrijding werden niet uitgenodigd. In die periode zijn er minstens veertig e-mailwisselingen geweest tussen tabakslobby en ministerie.

Ook directeur Lies van Gennip van Stivoro zegt het beeld dat Schippers schetst niet te herkennen. De woordvoerder van de minister blijft erbij: "VWS heeft veel meer contact met organisaties als Stivoro en KWF dan met de tabaksindustrie."

Nederland tekende enkele jaren geleden een VN-verdrag waarin staat dat overheden afstand moeten nemen van tabaksfabrikanten omdat hun belangen, als het gaat om het volksgezondheidsbeleid, volkomen haaks op elkaar staan.

DE VERDIEPING 4|5 Onderonsjes met de industrie

Deel dit artikel