Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Kritiek op plan De Boer

Home

Van onze redactie politiek

DEN HAAG - Minister De Boer (LPF) van verkeer en waterstaat heeft vooral afkeuring geoogst met zijn suggestie om automobilisten minder snel te beboeten als ze wat te hard rijden. 'Levensgevaarlijk' en 'ondoordacht' noemen de tegenstanders het idee om een marge van tien kilometer per uur aan te houden.

De Boer zei zaterdag in de Volkskrant dat hij de marge nu te krap vindt. ,,Je wordt wel heel snel beboet'', meent hij de ergernis van veel weggebruikers te vertolken. Hij pleit ervoor automobilisten en motorrijders niet te bekeuren als ze 110 rijden op een weg waar 100 geldt, en 130 waar 120 is toegestaan. ,,En op de provinciale autowegen waar het veilig harder kan dan 80 kilometer, mag er van mij 90 worden gereden.''

Tegelijkertijd stelt de bewindsman wel dat diegene die nog harder rijdt flink moet worden aangepakt. Ook wil De Boer geen snelheidsovertredingen dulden binnen de bebouwde kom en wil hij de boetes voor agressief gedrag op de weg verhogen.

Verkeersveiligheidsorganisatie 3VO waarschuwt voor de gevolgen van een soepeler handhaving van de maximumsnelheid. Elke kilometer extra geeft volgens een woordvoerster 3 procent extra kans op een verkeersongeval en 5 procent meer doden en zwaargewonden in het verkeer. Ook het idee op 80-kilometerwegen een maximumsnelheid van 90 toe te staan, wijst 3VO af. ,,80 is nu al vaak te hard. De wegen zijn daarop niet ingericht. Op veel plaatsen zou de snelheid eerder terug moeten, bijvoorbeeld naar 60.''

De PvdA ziet niets in het 'gedoogbeleid' van De Boer. ,,Maximumsnelheid is maximumsnelheid'', zegt Tweede-Kamerlid Rehwinkel, al prijst hij De Boer wel dat deze in ieder geval de nuance nog ziet. ,,De 'Heinsbroeken' in het kabinet gaan veel verder. Die willen tientallen kilometers harder razen dan is toegestaan. Het wordt tijd dat Balkenende tussenbeide komt.'' GroenLinks vreest niet alleen negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de leefbaarheid en het milieu, bijvoorbeeld door een extra uitstoot van CO2

Het CDA voelt ook niets voor het oprekken van de maximumsnelheid voor automobilisten, al wil Tweede-Kamerlid Eurlings een overschrijding met enkele kilometers nu ook weer niet onmiddellijk zwaar bestraft zien. De christen-democraten willen automobilisten die een beetje te hard rijden eerst waarschuwen. ,,Straffen moeten hoger als het om overschrijdingen van tientallen kilometers gaat. De echte snelheidsduivels moet je aanpakken'', zei Eurlings.

Alleen ANWB-hoofddirecteur G. van Woerkom is het deels met De Boer eens. Hij bespeurt ook bij zijn leden een toenemende weerzin tegen bekeuringen omdat de snelheid met een paar kilometer is overschreden. ,,Dat we daar begrip voor hebben, betekent echter niet dat we voorstander zijn van een generaal pardon voor iedereen die tien kilometer per uur te hard rijdt.'' Van Woerkom is voor een sanctiebeleid met oplopende schaal. Eerst een waarschuwing, dan een boete die de helft van het bedrag is, de derde keer het volle pond en de vierde keer 150 procent.

Deel dit artikel