Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Kraanvogel broedt weer

Home

Van onze verslaggever

's-GRAVELAND - De kraanvogel broedt weer in Nederland. Na een afwezigheid van 250 jaar heeft een paar in het Fochteloërveen, op de grens van Friesland en Drenthe, met succes een jong voortgebracht. Het is zes weken terug uit het ei gekropen en groeit voorspoedig.

,,Wij zijn enorm trots op dit broedgeval en hopen dat de kraanvogels zich hier weer permanent in grote aantallen gaan vestigen'', zegt Thijs Haanstra, beheerder van het 2500 hectare grote hoogveengebied van Natuurmonumenten.

De kraanvogel verdween rond 1750 als broedvogel uit Nederland als gevolg van de ontginning van hoogveen, de drooglegging van moerassen, versnippering van de leefgebieden, verstoring en jacht.

De grote, statige vogel (1,25 meter hoog en een spanwijdte van 2,20 meter) broedt in moerassige gebieden in Noord-Europa; met name in Scandinavië komt de vogel nog in redelijke aantallen voor. De vogels overwinteren in Zuid-Spanje, Portugal, Noord-Afrika en Turkije. Tijdens de trek zijn de V- en lijnformaties van de kraanvogels ook in Nederland regelmatig te zien.

Natuurmonumenten ziet het broedgeval in het Fochteloërveen als een beloning voor de investeringen in de uitbreiding en het herstel van het gebied. Om de groei van het hoogveen te stimuleren, zijn onder meer damwanden geplaatst en stuwen aangebracht. Het wordt zo natter en geschikter als broedgebied voor de kraanvogel. Ook is het Fochteloërveen zo ingericht dat er grote, stille plekken zijn ontstaan.

Al enkele jaren zijn enkele kraanvogels vrijwel permanent in het gebied aanwezig, maar tot nu toe werden geen nesten gevonden. Tot dit voorjaar een paar in een rustig gedeelte een nest bouwde, waarin één ei werd gelegd. De eerste tijd is het jong gevoerd, met grote insecten zoals libellen; maar nu het zwerft het met zijn ouders door het veen en zoekt zelf zijn voedsel.

Deel dit artikel