Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Korthals: Meer doen tegen mensenhandel

Home

Van onze redactie politiek

DEN HAAG - Nederland gaat meer werk maken van de bestrijding van mensenhandel. De bepalingen in het wetboek van strafrecht zullen daartoe worden aangepast.

Minister Korthals (VVD) van justitie heeft dat gisteren aangekondigd bij de presentatie van het eerste rapport van de nationaal rapporteur mensenhandel, mevrouw Korvinus.

Met de aanpassing van het wetboek van strafrecht volgt Korthals haar aanbeveling om de Nederlandse regelgeving snel in overeenstemming te brengen met de definities die de Verenigde Naties in het protocol tegen mensenhandel hanteert.

Nederland heeft dat wel al ondertekend, maar nog niet bekrachtigd. In dat protocol wordt onder mensenhandel verstaan het uitbuiten van een persoon door die gedwongen te werk stellen in allerlei sectoren, zoals bijvoorbeeld ook de horeca of een huishouden. In Nederland hebben de strafbepalingen alleen betrekking op prostitutie.

Het gaat daarbij om het werven en over de grens brengen van iemand om die in de prostitutie te brengen, het exploiteren van minderjarigen in de prostitutie en om onvrijwillige prositutie van volwassenen. Bij dat laatste is dan sprake van dwang, (dreiging met) geweld, misleiding of misbruik van overwicht.

Op het delict staat een maximumcelstraf van zes jaar. Onder bepaalde omstandigheden kan de rechter acht of tien jaar hechtenis opleggen.

Volgens Korvinus is het lastig om zicht te krijgen op aantallen slachtoffers. Velen doen geen aangifte, uit schaamte, angst voor geweld of vrees het land te worden uitgezet.

De Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV) heeft in de periode 1992 tot en met 2000 1642 slachtoffers geregistreerd. Het bureau van Korvinus komt tot hogere cijfers. Alleen al in 2000 komt het tot 608 slachtoffers.

Meer dan de helft van de slachtoffers komt uit Centraal- en Oost-Europa. Afrikaanse landen zijn echter aan een opmars bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouw, maar ook mannen, transseksuelen en minderjarigen vallen ten prooi aan mensenhandel.

Deel dit artikel