Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Koopkracht van ouderen blijft dalen

Home

Alwin Kuiken

© anp

Het was deze week een bijna ongewoon positief bericht over de economie: die trekt volgens het Centraal Planbureau harder aan dat verwacht: 2,4 procent in plaats van 2,1 procent. Er is alleen één groep die er niet van meeprofiteert: de ouderen. Waar werkenden er 2,4 procent op vooruit zullen gaan, gaan gepensioneerden er 1,1 procent op achteruit. Minister Asscher van sociale zaken heeft daarom laten weten iets aan de slechte positie van ouderen te willen doen.

De achteruitgang is wrang, omdat ouderen er als gevolg van de malaise bij de pensioenfondsen er de laatste jaren al behoorlijk op achteruit waren gegaan. Uit onderzoek van de onderzoeksinstituten ITS en SEO kwam naar voren dat zij er om deze redenen in de periode 2009 tot 2013 gemiddeld 6,2 procent op achteruit gingen, tegenover 1,1 procent bij werkenden.

Met name gepensioneerden met midden- en hogere inkomens hadden hiermee te maken, omdat de pensioenen al jaren hetzelfde zijn, terwijl de prijzen stijgen. Ouderen met slechts een AOW'tje hadden daar minder last van, omdat die wel jaarlijks geïndexeerd wordt, zoals dat heet. Verhoudingsgewijs werden deze ouderen wel harder geraakt door het afschaffen en versoberen van diverse compensatiemaatregelen, onder meer voor zorgkosten.

Over de gehele linie lijken ouderen de klappen wel iets beter op te kunnen vangen. Gemiddeld hebben zij 104.000 euro eigen vermogen, dat voor 60 procent uit stenen bestaat. Werkenden hebben ongeveer de helft, hun vermogen bestaat voor een iets groter deel uit spaargeld. Wel daalde dat vermogen als gevolg van de dalende huizenprijzen behoorlijk; gepensioneerden met een huis verloren gemiddeld ruim 6000 euro, werkenden ongeveer de helft.

Tweederde uit stenen
Het lijkt de vraag of die snelle daling de komende tijd kan veranderen in een snelle stijging nu de huizenprijzen weer wat aantrekken. Seniorenorganisatie Anbo noemt dat te kort door de bocht. Een woordvoerder wijst er op dat lang niet alle ouderen een eigen huis hebben, en dat het eigen vermogen van de ouderen die dat wél hebben, maar voor tweederde uit stenen bestaat. "

Als dat meer waard wordt, dan is dat prettig, maar de meeste mensen zitten er niet op te wachten om dat te verkopen om geld vrij te maken", aldus de woordvoerder.

De Anbo zal niemand aanraden om het eigen huis te verkopen, maar een beetje geld zou volgens de organisatie veel ouderen niet slecht uitkomen. De reden: als gevolg van een recente maatregel van dit kabinet ziet het er niet naar uit dat pensioenfondsen hun maandelijkse uitkering zullen aanpassen aan de inflatie.

Omdat De Nederlandsche Bank de regels voor pensioenfondsen verder heeft aangegescherpt, zullen de fondsen meer geld in kas moeten houden. Juist in een tijd van economische groei, waarin lonen doorgaans stijgen en producten duurder worden, is het volgens de Anbo wrang dat de pensioenen daarom nog steeds niet meestijgen.

Lees verder na de advertentie
Over de gehele linie lijken ouderen de klappen wel iets beter op te kunnen vangen

Deel dit artikel

Over de gehele linie lijken ouderen de klappen wel iets beter op te kunnen vangen