Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Koninkrijksparlement

Home

CDA-senator Hirsch Ballin vond vorige week in de Eerste Kamer een willig oor, maar weinig daadkracht achter de regeringstafel voor zijn pleidooi een koninkrijksparlement in het leven te roepen. Interessant noemde minister Voorhoeve (Antilliaanse en Arubaanse zaken) dit idee, maar hij liet er meteen op volgen dat concrete initiatieven van hem niet zijn te verwachten. Die houding stelt teleur.

Het is verbazend, misschien zelfs beschamend dat we moeten constateren dat er niet alleen in Europa, maar ook in het koninkrijk der Nederlanden sprake is van een democratisch tekort. Dat dwingt onze politici tot bescheidenheid als zij de gebrekkige parlementaire controle in Europese Unie laken. In ons eigen koninkrijk ontbreekt de mogelijkheid ministers van de koninkrijksregering ter verantwoording te roepen voor hun besluiten.

Tot voor enige jaren hoefde daaraan niet zwaar te worden getild. De koninkrijksregering bemoeide zich maar met enkele aangelegenheden, zoals de externe veiligheid. Maar sinds de Antillen en Aruba de wens hebben uitgesproken binnen het staatkundig verband met Nederland te blijven, is het aantal koninkrijkszaken sterk toegenomen.

Nederland verbindt aan die wens namelijk harde voorwaarden en oefent op een groeiend aantal terreinen invloed uit. Het statuut van 1954 biedt daartoe naar de letter wel de ruimte, maar niet naar de geest. De autonomie van de overzeese landen wordt een wassen neus. Bovendien doet het democratisch tekort zich steeds heviger gevoelen.

De frustraties die recent zowel op Aruba en als ook op de Antillen tot uiting zijn gekomen over Nederlands optreden, wijzen daarop. Het dwingt minister Voorhoeve steeds vaker in de rol van brandjesblusser. De nieuwe situatie vraagt om een fundamentele herijking van de onderlinge relaties.

Een parlement is zo gek niet, ook omdat het zichtbaar zou maken dat we met zes Caribische eilanden in één verband leven.

Deel dit artikel