Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Komrij slaat christen-dichters over

Home

Jan de Bas

Onlangs verscheen Gerrit Komrij's selectie van Nederlandse gedichten uit de 19de tot en met de 21ste eeuw. Om tot deze keuze te komen, nam Komrij ruim 217000 gedichten door. Snel uitgerekend bestudeerde hij een kleine 8000 dichtbundels.

Hij deed dit uiterst serieus. De bloemlezing is een meesterwerk. Alle lof voor het monnikenwerk dat Komrij verrichtte. Tweeduizend en enige gedichten werden geselecteerd van een paar honderd dichters. Komrij moet er jaren en jaren mee bezig zijn geweest.

Uiteraard is de tweedelige anthologie van de Nederlandse poëzie niet compleet. Een blik in de boekenkast leert dat de namen van verschillende dichters ontbreken: sportjournalist en dichter Henk Spaan, politicus-dichter Manuel Kneepkens en de jonge talenten Co Woudstra en Peer Wittenbols zoekt men tevergeefs in deze bloemlezing. En dat is jammer, want Komrij's meesterwerk heeft de functie van een atlas. En wie niet op de atlas staat, wordt nooit gevonden.

Wanneer ik preciezer op mijn boekenplanken kijk, valt een patroon op achter de namen van de dichters die ontbreken. Behalve genoemde poëten, mis ik ook: Hein de Bruin, Huub Oosterhuis, Ad den Besten, Jan Wit, Maria de Groot en Lode Bisschop. Stuk voor stuk dichters die in de loop der jaren naam hebben gemaakt met kwalitatief goede en positief christelijk-gearrangeerde poëzie. En van de jongere generatie dichters ontbreken de namen Henk Knol, Juriën Holtrigter, Rien van den Berg, Menno van der Beek en Hilbrand Rozema. Vooral de laatste dichter wordt in brede kring als een talent gezien. Kortom: Gerrit Komrij heeft uitstekend werk verricht en de Nederlandse literatuur een grote dienst bewezen. Het werk van veel relatief onbekende namen heeft terecht een plaats gekregen in de canon van de Nederlandse poëzie. Het is echter jammer en voor mij een raadsel dat de hier genoemde christelijke dichters ontbreken, want het werk van een aantal eveneens als christelijk bekend staande dichters -Willem de Merode, Koos Geerds en Harmen Wind- is wel opgenomen. Vanwege de gesignaleerde omissie is een aanvulling op Komrij nodig.

Deel dit artikel