Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Kijkend naar de ouden, verliezen de jongeren hun generatiegenoten uit het oog

Home

© Thinkstock

Het debat over de solidariteit tussen de generaties woedt nu al een tijd. De babyboomers, geboren in de jaren vijftig van de vorige eeuw hebben het voor zichzelf goed geregeld, zeggen hun critici. Ze zijn vermogend geworden door de stijgende huizenprijzen, hebben altijd een vast arbeidscontract gehad, een goede oudedagsvoorziening, en gaan op relatief jonge leeftijd met pensioen.

Dat alles is voor jongeren niet weggelegd. Zij moeten maar afwachten of er straks nog pensioen voor hen over is. Ze moeten langer doorwerken onder veel onzekerder arbeidsvoorwaarden en de huizen zijn voor hen onbetaalbaar, als ze al een bank zo gek krijgen een hypotheek te verstrekken gezien hun flexibele arbeidscontract.

Genoeg debat dus. Maar het debat wordt helaas veelal over de hoofden van de jongere generatie zelf gevoerd. Daarom is het goed dat er deze week meerdere initiatieven genomen werden door jongeren zelf.

Een groep jongeren, zich G500 noemend, wil jongeren aansporen lid te worden van de grote politieke partijen om op de congressen van die partijen het geluid van jongeren te versterken, en de politieke jongerenorganisaties van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie presenteerden gisteren hun eigen Catshuisakkoord met voorstellen om in 2013 meer dan 10 miljard euro te bezuinigen op de overheidsbegroting.

Tussen de twee initiatieven zitten belangrijke overeenkomsten: beperking van de hypotheekrenteaftrek, meer arbeidszekerheid voor jongeren, een hogere AOW-leeftijd en investeringen in onderwijs. Dat zijn voorstellen waar geen weldenkend mens tegen kan zijn. De arrangementen voor de oudere generaties zitten jongeren ontegenzeggelijk in de weg, waardoor er een tegenstelling tussen generaties dreigt.

Terwijl de nadruk ligt op de verhouding tússen generaties, lijkt het gevoel voor solidariteit bínnen de generatie in de initiatieven minder goed ontwikkeld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het pleidooi voor eigen bijdragen in de zorg. De bepleite eigen bijdragen zijn exorbitant hoog. Natuurlijk moet voorkomen worden dat de zorgkosten in enkele decennia nog eens verdubbelen. Maar dat moet, en kán, op een socialere manier dan de jongeren voorstellen.

Ook een voorstel om individueel pensioen op te bouwen, getuigt van een minder ontwikkeld gevoeld voor solidariteit.

Deze jongeren laden zo de verdenking op zich te behoren tot een hoger opgeleide, liberale groep. Dat zou echter een nieuwe vorm van eenzijdigheid brengen, waar Nederland weinig mee opschiet.

Deel dit artikel