Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Kerstverhaal / Het wonder (een waar gebeurd Kerstverhaal)

Home

Joost van Velzen

Mevrouw De Bruin was 82 jaar en woonde in het verzorgingshuis "Het Hoge Heem" te Uithoorn. Zij had een prachtige, geschoolde zangstem en was verreweg de beste zangeres van het Hoge Heemkoor. Ik was toen al enkele jaren (en nog steeds) dirigent van dit koor.

Hoewel de gemiddelde leeftijd ruim 85 jaar is - het oudste lid is bijna 104! - wordt er nog met veel enthousiasme gerepeteerd en maandelijks een uitvoering gegeven. Af en toe zong ik dan als intermezzo met mevrouw De Bruin een liefdesduet. Je zag dan haar ogen glanzen, want zij genoot evenals de toehoorders intens hiervan. Natuurlijk moest ook dit jaar (1993) weer een kerstprogramma worden ingestudeerd en ik vroeg haar daarbij een sololied te willen zingen, waar zij graag mee instemde. Maar op de dag van de uitvoering, donderdag 23 december, ontbrak mevrouw De Bruin. Omdat het al geruime tijd, nat en koud weer was, dacht ik dat ze door de griep geveld was. Maar na afloop van de kerstviering vertelde de directeur dat zij plotseling heel ernstig ziek was geworden en dat er voor haar leven werd gevreesd. "Wat jammer dat ik dat niet eerder heb geweten", zei ik," want dan had ik haar zeker bezocht". Maar mij werd verzekerd dat dit niet meer mogelijk was, want zij lag al drie dagen in coma. De volgende morgen werd ik wakker met een vreselijk naar gevoel. Dat kennen we allemaal wel, iets onbestendigs alsof je iets moet doen. Maar je weet niet wat! Meestal gaat zoiets na verloop van tijd weer over, maar deze keer bleef het me achtervolgen en het werd zelfs alsmaar sterker. Plotseling, het was al laat in de middag, wist ik het! Het schoot als een bliksemstraal door me heen: mevrouw De Bruin! Zonder verder na te denken greep ik de telefoon en belde het verzorgingshuis. "Leeft mevrouw De Bruin nog?" "Ja, maar het duurt niet lang meer". "Wilt u mij doorverbinden met haar kamer?" Ik krijg een dochter aan de lijn. "Wat fijn dat u belt, want moeder heeft begin van de week nog over u gesproken, maar door de consternatie zijn we vergeten u te informeren". Mijn antwoord: "Mag ik nog even komen?" Even later loop ik door het donker en de regen naar "Het Hoge Heem": "Schrik niet", zegt de dochter, "want het is geen fraai gezicht om moeder zo te zien". Inderdaad, een mager, uitgeteerd gezichtje met de mond wijd open en de ogen starend naar het plafond, zonder enig teken van leven. Ik nader het bed en bedenk dat comapatienten je wel verstaan en misschien ook je gedachten begrijpen. Bij het voeteneinde gekomen, houd ik mijn handen in de richting van haar hoofd. En dan gebeurt het WONDER! Plotseling beginnen haar gelaatsspieren te bewegen, haar starende blik verlaat het plafond en haar ogen priemen in die van mij en zij begint een gesprek met mij! Zij kan echter geen geluid voortbrengen, maar ze articuleert heel duidelijk, zodat ik alles begrijp. In deze wonderlijke dialoog "praten" we met elkaar over het spijtige dat we niet meer samen kunnen zingen, maar dat zij op pad gaat naar een plaats waar stellig veel mooiere muziek te horen zal zijn en waar ook haar kort daarvoor overleden man wel op haar zal wachten. Maar als ik mijn hoofd afwend om even met haar dochter te praten, wordt het kontakt verbroken en treedt de oude toestand weer in. Even later keer ik terug naar het bed voor een laatste afscheidsgroet. Opnieuw probeer ik haar met mijn ogen en handen te bereiken. En weer voltrekt zich het WONDER en komt zij tot bewustzijn en kijkt me aan! Op ontroerende wijze nemen wij afscheid van elkaar en ik spoed me daarna als op vleugelen gedragen huiswaarts. Vreemd, het leek allemaal zo gewoon, alsof ik het dagelijks meemaakte. Maar toen ik thuis was, kwamen de emoties. Want het werd mij duidelijk: mevrouw De Bruin wilde beslist nog afscheid van mij nemen en IEMAND had mij naar haar toe gestuurd!!! Enkele uren later, in de Kerstnacht, is zij overleden.

Deel dit artikel