Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Kenmerken van montessori-onderwijs

Home

Het montessori-onderwijs heeft een aantal specifieke kenmerken. Lees hier over de speciale materialen en de 'gevoelige periode'.

- Gevoelige periode

Elk kind is actief, nieuwsgierig en leergierig. Het heeft een aangeboren drang zich te ontwikkelen. In zijn ontwikkeling kunnen verschillende fasen worden onderscheiden. In elke fase staat het kind open voor een aantal specifieke leergebieden. Het kan zich binnen dat ontwikkelingsgebied daardoor heel intensief ontwikkelen. Het montessorionderwijs spreekt in dit verband over ‘gevoelige periode’.

De leerkrachten maken maximaal gebruik van die gevoelige periode. Zij bieden in elke fase specifieke materialen en een passende leeromgeving aan.

- Voorbereide omgeving

Op een montessorischool zijn alle klassen doelbewust ingericht als werkomgeving voor een bepaalde leeftijdscategorie. Hierin zijn weloverwogen prikkels aanwezig, die het kind uitdagen om dingen aan te pakken en uit te proberen. Het montessorionderwijs noemt dit de ‘voorbereide omgeving’.

De leeromgeving moet voortdurend blijven prikkelen en uitdagen. Dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat de werkomgeving en de beschikbare materialen gedurende het jaar regelmatig veranderen.

- Vrijheid

De leerkracht biedt diverse activiteiten aan, bijvoorbeeld tijdens individuele lesjes of groepslessen. Daarnaast hebben leerlingen veel vrijheid om zelf te bepalen met welke materialen en leermiddelen ze werken, wanneer ze dat doen en hoe lang. De leerkracht observeert wel voortdurend de keuze van de leerlingen. Als een kind (te) eenzijdig kiest en daardoor niet zijn eigen capaciteiten en mogelijkheden ten volle ontwikkelt, vindt bijsturing plaats.

- Heterogene groepen

In een klas zitten kinderen met verschillende leeftijden bij elkaar. Hierdoor kunnen zij van elkaar leren en elkaar helpen.

In het basisonderwijs hebben montessorischolen drie bouwen: onderbouw (4-6 jaar), middenbouw (6-9 jaar) en bovenbouw (9-12 jaar).

- Materialen

Montessorischolen gebruiken veel duurzame materialen, die oorspronkelijk door Maria Montessori zijn ontwikkeld.

In al het materiaal staat één eigenschap centraal. Dus als een kind met een bepaald materiaal bijvoorbeeld optelsommen maakt, wordt er niet ook nog eens een beroep gedaan op andere vaardigheden.

Kinderen kiezen aan het begin van de dag het materiaal waarmee ze die dag willen werken. Dat doen ze soms individueel, soms in kleine groepjes. Gedurende de dag observeert de leerkracht hun activiteiten. Als zij vindt dat een kind behoefte heeft aan specifiek materiaal of aan begeleiding, voorziet zij daarin.

- Zelfcorrectie

Veel leermiddelen en ontwikkelingsmaterialen bevatten de mogelijkheid van ‘controle van de fout’. Dat wil zeggen: als een leerling een fout maakt, merkt hij dat direct. Hij heeft geen volwassene nodig om hem op zijn fout te wijzen (iets wat het zelfvertrouwen kan schaden). Het kind leert van zijn eigen fouten.

Ook corrigeren de leerlingen vaak hun eigen werk, bijvoorbeeld met behulp van een antwoordkaart of –blad.

Zie ook: Montessori: hoe is het ontstaan?

Zie ook: Voor wie is montessori geschikt?

Lees verder na de advertentie
(Maarten Hartman)

Deel dit artikel