Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Kenmerken van het daltononderwijs

Home

Ricus Dullaert

Hoe is het daltononderwijs begonnen? En wat zijn de belangrijkste kenmerken?

Oorsprong

Daltononderwijs is een vorm van vernieuwingsonderwijs, net als bijvoorbeeld montessori- of jenaplanonderwijs of vrijescholen. Dit onderwijs is ontwikkeld door Helen Parkhurst (1887-1973).

Het daltononderwijs werd in 1926 geïntroduceerd in Nederland. Op dit moment zijn er ruim 350 basisscholen die daltononderwijs aanbieden, en 24 scholen voor voortgezet onderwijs.

Al deze scholen hebben een licentie van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). De NDV bezoekt alle scholen met een licentie regelmatig. Zij evalueert hun onderwijs en waarborgt op die manier een bepaald kwaliteitsniveau.

Kenmerken

Het daltononderwijs is gebaseerd op drie principes:

- zelfstandigheid en zelfstandig leren

- vrijheid in gebondenheid (dus ook: verantwoordelijkheid nemen)

- samenwerking (ofwel: van elkaar en door elkaar leren).

Zelfstandigheid

Leerlingen leren om zelfstandig te denken en te handelen, óók als het gaat om het plannen en maken van hun eigen werk. Waar nodig instrueert, begeleidt en coacht de leerkracht hen daarbij totdat de zelfstandigheid (die nodig is om goed te kunnen leren) voldoende is ontwikkeld.

Vrijheid in gebondenheid

De leerlingen krijgen veel vrijheid. Bijvoorbeeld de vrijheid om te kiezen en de vrijheid om de dingen op hun eigen manier te doen. Deze vrijheid is niet onbegrensd. Het daltononderwijs spreekt over ‘vrijheid in gebondenheid’. Kinderen kunnen dus niet zomaar doen en laten wat ze willen. Ze weten dat ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leren en dat ze verantwoording moeten afleggen over hun keuzes en hun werk. De leerkracht instrueert, begeleidt en coacht de leerling totdat de leerling goed in staat is verantwoordelijkheid te nemen.

Samenwerking

Op daltonscholen werken leerlingen veel samen, in tweetallen of kleine groepjes. Samenwerken is nuttig, omdat zij daardoor veel van elkaar leren. Maar samenwerken is ook moeilijk. Om goed samen te werken, zijn diverse vaardigheden belangrijk, bijvoorbeeld:

- feedback ontvangen én geven

- reflectie (op jezelf en op anderen)

- elkaar respectvol benaderen.

Daltonscholen besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van dit soort vaardigheden. De leerkracht leert de leerlingen hoe ze prettig en goed kunnen samenwerken en wat daarvoor nodig is.

Zie ook: Daltononderwijs in de praktijk

Zie ook: Voor wie is daltononderwijs geschikt?

Lees verder na de advertentie

Deel dit artikel