Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Kamer wil weigerambtenaar laten 'uitsterven'

Home

Robin de Wever

Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP). © anp

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het voorstel om niet langer ambtenaren aan te nemen die geen homostellen willen trouwen. Huidige 'weigerambtenaren' mogen van de Kamer blijven, bleek woensdag tijdens een debat.

De behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van D66 bracht weinig verrassingen. De christelijke partijen (al jaren pleitbezorgers van de 'gewetensbezwaarden') spreken van een afbraak van tolerantie, partijen als D66, PvdA en VVD noemen de weigering om homo's te trouwen een overtreding van gelijkheidsbeginselen. 'Ik wil een open debat', verzucht de voorzitter al na een uur. 'Maar we moeten voorkomen dat we steeds in kringetjes ronddraaien.'

Het voorstel discrimineert zij die een andere mening hebben, meent CDA'er Mona Keijzer. 'In de praktijk is dit geen probleem.' ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers: 'Tolerantie werkt twee kanten op.'

'Weigerambtenaar hecht 'andere' waarde aan homohuwelijk'
Weigerambtenaren omarmen slechts enkele vormen van het burgerlijk huwelijk, kritiseert D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Maakt de SGP onderscheid tussen verschillende varianten? Nee, vindt SGP-collega Roelof Bisschop. Het homohuwelijk heeft voor de orthodoxe protestanten dezelfde 'juridische lading' als een verbindtenis tussen man en vrouw, maar wordt 'anders gewaardeerd'. 'Het huwelijk is iets heel bijzonders. Het is vreemd dat de overheid vindt dat je alle soorten moét voltrekken.'

PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen formuleert het anders. Je zou, zo vindt hij, op zijn minst kunnen zeggen dat weigerambtenaren 'niet volledig functioneren'. Op welke staatkundige grond menen ze dat te kunnen doen? Van selectiviteit is geen sprake, kaatst SGP'er Bisschop de bal terug. 'Ze functioneren volledig, maar hebben wel gewetensbezwaren.'

'Dit is niet hetzelfde als uitzondering op dienstplicht'
Zo uniek is de constructie volgens de SGP niet. Bisschop: 'Hetzelfde gebeurde toen de dienstplicht nog actief was. Iedereen die geen wapens wilde gebruiken mocht vervangende werkzaamheden doen. En voor parlementariërs die geen christelijke eed willen afleggen is laatst een uitzonderingsregel bedacht.' De vergelijking met de dienstplicht gaat mank, meende PvdA'er Heijnen. 'Dit is van een heel andere orde. Het gaat om gelijke behandeling.'

D66 en PvdA zouden ook graag zittende weigerambtenaren ontslaan, maar kunnen daarvoor geen Kamermeerderheid vinden. De Raad van State stelde eerder al dat ontslag niet nodig is: homokoppels kunnen ook bij een ander aankloppen. Volgens schattingen van homobelangenvereniging COC zijn er in Nederland ongeveer 100 weigerambtenaren in functie.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is de weigerambtenaren minder gunstig gezind. In januari oordeelde de hoogste juridische instantie van Europa dat hun weigering neerkomt op discriminatie. Het Hof achtte het daarom terecht dat een Britse ambtenaar van de burgerlijke stand is ontslagen.

Lees verder na de advertentie

 
Voor parlementariërs die geen christelijke eed willen afleggen is laatst ook een uitzonderingsregel bedacht
SGP-Kamerlid Roelof Bisschop

Deel dit artikel