Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Kamer: harde aanpak fraude kinderbijslag

Home

De Tweede Kamer eist een harde aanpak van fraude met kinderbijslag door Marokkaanse en Turkse gezinnen die stellen dat hun kinderen in het land van herkomst naar school gaan.

CDA, VVD, PVV, SGP en Rita Verdonk willen direct bekijken of de export van de uitkering naar de twee landen stopgezet kan worden door aanpassing van verdragen.

PvdA-Kamerlid Hans Spekman sprak na het Kamerdebat dinsdag met staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) van „een stok achter de deur” om Marokko en Turkije te bewegen Nederland te helpen. Volgens Spekman zit de pijn erin dat in de twee landen tot nu toe onvoldoende wordt meegewerkt aan de opsporing van misbruik van uitkeringen. „Fraude ondermijnt de solidariteit die ons zo lief is.”

Onlangs kondigde de Sociale Verzekeringsbank (SVB) scherpere controle aan op Marokkaanse en Turkse gezinnen die gebruikmaken van dubbele kinderbijslag voor kinderen die in het buitenland naar school gaan. Uit een steekproef bleek vorig jaar dat 54 procent van de Marokkaanse gezinnen en 31 procent van de Turkse gezinnen mogelijk fraudeert.

De SVB gaat nu alle gezinnen bezoeken om te controleren of de kinderen ook echt ’uitwonend’ zijn. Daarbij is het niet alleen de vraag of ze in het land van herkomst naar school gaan, maar bijvoorbeeld ook of ze wel zelfstandig wonen en niet een van de ouders bij hen woont.

De VVD wil direct verdragen met Turkije en Marokko over de export van uitkeringen stopzetten. Maar volgens CDA-Kamerlid Mirjam Sterk kunnen dergelijke verdragen niet eenzijdig worden opgezegd. Zij stelde voor een nieuw bilateraal verdrag met Turkije en Marokko te sluiten, waarbij de export van uitkeringen gehandhaafd blijft „met uitzondering van de kinderbijslag”.

Verder zei het CDA-Kamerlid dat de kinderbijslag in het buitenland wel door Nederland kan worden verlaagd. Daarbij wees zij erop dat ouders van wie de kinderen in het buitenland naar school gaan, nu nog in aanmerking kunnen komen voor een dubbele uitkering als hun kinderen uitwonend zijn.

De PVV kreeg ook dinsdag steun van links tot rechts in de Kamer voor een spoeddebat volgende week om meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijke fraude.

Lees verder na de advertentie
Jetta Klijnsma, staatssecretaris van sociale zaken. (Trouw)

Deel dit artikel