Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Kamer bepaalt alvast standpunt over Maxima

Home

Van onze redactie politiek

Terwijl er staatsrechtelijk gezien geen enkele aanleiding is voor een debat, slaagt de Tweede Kamer er toch in enige discussie te voeren over de kroonprins en Maxima.

In hun reacties op de door premier Kok bevestigde 'vriendschap met de betrokken Argentijnse jongedame' begaven de meeste Kamerleden zich de afgelopen dagen niet op glad ijs. Helemaal zwijgen lukte ze echter niet, want wie in de standpuntenfabriek aan het Binnenhof om een meninkje vraagt, krijgt altijd wel iets te horen.

Dat leidde vervolgens weer tot enig geklaag over collega-Kamerleden. CDA-leider De Hoop Scheffer noemde het gisteren 'zeer verbazingwekkend' dat vanuit de SP, GroenLinks en D66 zo uitgebreid commentaar werd gegeven. Hij stoorde zich vooral aan de 'rare' standpunten van de woordvoersters van SP en GroenLinks, Kant en Halsema. Zij lieten nu al weten dat Maxima Zorreguieta openlijk afstand moet nemen van het vroegere Argentijnse militaire regime, mocht ze in het huwelijk willen treden met Willem-Alexander. De SP kondigde zelfs aan tegen het eventuele goedkeuringswetje voor het huwelijk te stemmen, mocht zo'n verklaring uitblijven.

GroenLinks-leider Rosenmöller was er snel bij om binnen zijn partij deze voorbarigheid recht te zetten. Hij hield het erop dat er nog geen politiek getinte opmerkingen over Maxima gemaakt hoeven te worden zolang er geen officiële verloving is aangekondigd en geen Toestemmingswet door het kabinet is ingediend. ,,Tot op dat moment blijft het een privé-aangelegenheid. Ze zijn gewoon verliefd, laat ze daar erg van genieten.''

Een echt Kamerdebat komt er pas na de officiële aankondiging van een huwelijk, zodra het kabinet artikel 28 van de Grondwet toepast, waarin staat dat de Staten Generaal (beide Kamers bijeen) bij wet toestemming moet worden gevraagd voor het huwelijk van een troonopvolger. De generale repetitie voor de moderne variant van dat debat was vorig jaar, toen de verenigde vergadering instemde met het huwelijk van Prins Maurits en Marilène van den Broek. Alleen de SGP was toen tegen omdat Marilène rooms-katholiek is.

Wellicht dat de Kamerleden bij een partnerkeuze van de eerste troonopvolger prins Willem-Alexander iets steviger en langduriger in debat gaan. De Toestemmingswet voor Maurits en Marilène werd in 38 minuten afgewerkt en de meeste woordvoerders beperkten zich tot een soort hartelijke gelukwens. Een effect van dit debat is dat de Kamer zich nu niet meer druk kan maken als de echtgenote van Willem-Alexander niet hervormd wenst te worden.

Deel dit artikel