Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Kadaster kampt met 11.000 cyberaanvallen per maand

Home

Redactie

© anp

Slepende computerproblemen plagen het Kadaster. Dat leidt tot onacceptabel grote veiligheidskwesties, meldt Het Financieele Dagblad vandaag. De risico's betekenen dat er een kans bestaat dat het Kadaster uit de lucht gaat of dat onbevoegden met de informatie kunnen rommelen.

Het systeem is zo lek dat het Kadaster vreest dat foutieve informatie in de registraties van onroerendgoedbezit, hypothecaire onderpanden en beslagen kan sluipen. "Het risico bestaat dat Kadaster-diensten onveilig zijn voor klanten of informatie toegankelijk of wijzigbaar is voor personen die hier geen toegang toe mogen hebben", stelt de Kadaster-directie in interne stukken die het dagblad in handen zegt te hebben. Ook 'discontinuïteit' wordt tot de kernrisico's gerekend.

Notarisorganisatie KNB noemt de problemen zorgwekkend, omdat wat er in het Kadaster staat voor waar wordt aangenomen. Een goed functionerend Kadaster - de overheidsorganisatie die alle wettelijke rechten op grond registreert en beschikbaar stelt, zodat voor iedereen duidelijk is waar de perceelgrenzen lopen - is volgens het KNB essentieel voor de onroerendgoedmarkt. De organisatie kondigt aan de kwestie 'zeer binnenkort' aan de orde te stellen bij het Kadaster.

Lees verder na de advertentie
Het risico bestaat dat Ka­das­ter-dien­sten onveilig zijn voor klanten of informatie toegankelijk of wijzigbaar is voor personen die hier geen toegang toe mogen hebben

Kadaster-directie

11.000 aanvallen per maand

Uit de interne stukken blijkt dat de IT-directie van het Kadaster al in december 2014 waarschuwde dat de website van het Kadaster met de digitale dienst MijnKadaster.nl 'door jarenlang structureel gebrek aan onderhoud inmiddels niet meer voldoet aan de eisen'. Vooralsnog is dit probleem dus niet opgelost.

Tegenover het FD bevestigt een woordvoerder van het Kadaster dat het verhelpen van de slechte beveiliging een 'zeer hoge prioriteit' heeft. Volgens het Kadaster moet driekwart van de zwaarste problemen aan het einde van het eerste kwartaal dit jaar al zijn teruggebracht naar beheersbare proporties.

In 2016 had het Kadaster 11.000 aanvallen per maand te verduren van onder meer hackers. Geen daarvan leidde tot inbreuken of aantasting van onze systemen, zegt de woordvoerder. In het zelfde jaar waren er achttien gevallen van een mogelijk datalek, waarbij het in vijf gevallen om een daadwerkelijk lek bleek te gaan. 'Twee hiervan, beide uit januari 2016, waren zodanig van aard en omvang dat ze bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn gemeld, maar betroffen geen IT-datalek.' Het Kadaster gaat ervan uit dat ze geen schade hebben aangericht.

Volgens het Kadaster moet driekwart van de zwaarste problemen aan het einde van het eerste kwartaal dit jaar al zijn teruggebracht naar beheersbare proporties.

Geen belastingdienst

Notarisorganisatie KNB maakt zich vooral zorgen omdat onbevoegde derden mogelijk toegang hebben of hebben gehad tot de gegevens van het Kadaster en misschien veranderingen hebben aangebracht. 'Dat zou de integriteit van de data aantasten en daarmee de rechtszekerheid van de notaris. Het is de informatie uit de basisregistratie die de notaris gebruikt als uitgangspunt voor alle transacties met registergoederen.'

Ondanks alle bezorgdheid vindt het Kadaster een vergelijking met de ict-problemen bij de Belastingdienst niet opgaan. Het Kadaster registreert namelijk 'openbare gegevens', en de Belastingdienst meer privacy-gevoelige informatie.

Gescheiden systemen

Het Kadaster laat in een reactie weten dat er op dit moment geen enkele aanleiding is te twijfelen aan de continuïteit van de bedrijfsprocessen en de informatieveiliging van de organisatie.

"Onze infrastructuur kent gescheiden systemen. Uiteraard werken we altijd aan verbetering en worden maatregelen getroffen voor onze informatiebeveiliging door interne en externe onderzoeken'', aldus een woordvoerder van het Kadaster. De organisatie meldt dat die onderzoeken elk jaar opnieuw worden gedaan.

Deel dit artikel

Het risico bestaat dat Ka­das­ter-dien­sten onveilig zijn voor klanten of informatie toegankelijk of wijzigbaar is voor personen die hier geen toegang toe mogen hebben

Kadaster-directie

Volgens het Kadaster moet driekwart van de zwaarste problemen aan het einde van het eerste kwartaal dit jaar al zijn teruggebracht naar beheersbare proporties.