Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Justitie wijst kritiek over nieuwe imamopleiding af

Home

Van onze redactie religie & filosofie

Woensdag zei Hikmat Mahawat Khan in een interview met Trouw dat minister Verdonk heeft toegelaten dat liberale moslims zijn uitgesloten van de geplande imamopleiding aan hogeschool InHolland. Het ministerie van justitie en kwartiermaker Mohammed Sini bestrijden dat.

Heeft minister Verdonk slappe knieën tegenover orthodoxe, soennitische moslims getoond of is het gewoon onmogelijk gebleken om orthodoxen en andere moslims overeenstemming te laten bereiken over een gezamenlijke imamopleiding?

Dat laatste zegt 'kwartiermaker' Mohammed Sini in een reactie op de kritiek van Mahawat Khan. Sini kreeg in augustus de opdracht om ervoor te zorgen dat er een imamopleiding zou komen met een zo breed mogelijke basis, op voorwaarde dat de situatie wel werkbaar zou zijn. Volgens Mahawat Khan kon Sini bij zijn bemiddeling tussen orthodoxe en liberale moslims niet objectief zijn omdat hij zelf aan de wieg stond van de soennitische koepelorganisatie CMO.

Uiteindelijk zetten alleen deelorganisaties van CMO op 25 november hun handtekening onder een intentieverklaring met hogeschool InHolland. De koepelorganisatie CGI, die ook niet-soennitische organisaties bundelt, en waarvan Mahawat Khan voorzitter is, bleef met lege handen staan, reden voor de beschuldigingen aan het adres van Verdonk en Sini. Sini geeft toe dat CGI in augustus, toen hij werd aangesteld als kwartiermaker, verder was met InHolland dan CMO. Maar hij bestrijdt dat hij niet objectief was en dat hij de opdracht had om ten koste van alles CMO binnenboord te halen, ook als dat zou betekenen dat CGI en daarmee de niet-soennitische moslims buitenspel zouden komen te staan.

Sini: “Ik heb naar eer en geweten gehandeld maar het is gewoon niet gelukt.“

Het ministerie van justitie zegt dat het in december 2004 zowel CMO als CGI had gevraagd om plannen voor een gesubsidieerde imamopleiding in te dienen, in samenwerking met een erkende onderwijsinstelling. CMO zou daarop actiever hebben gereageerd dan CGI, dat zich aanvankelijk beperkte tot contacten met de Universiteit Leiden.

In juni ging CGI met een kleine slag om de arm akkoord met een voorstel van InHolland. Het ministerie benoemde Mohammed Sini tot kwartiermaker.

Sini is het met Mahawat Khan eens dat CGI in augustus verder was met InHolland dan CMO. Hij zegt dat Mahawat Khan veel weerstand heeft gewekt met een optreden bij Barend en Van Dorp. Sini vindt dat Mahawat Khan ten onrechte de indruk wekt dat alleen niet-soennieten modern zijn: “Er zijn ook heel moderne soennieten.“

Bij het ministerie leefde twijfel over de representativiteit van CGI, ook omdat Mahawat Khan weigerde te zeggen hoeveel moskeeën hij vertegenwoordigde.

Het ministerie vindt het logisch dat de opleiding een soennitisch karakter krijgt, nu er alleen soennitische organisaties aan meedoen. Mahawat Khan is het daarmee oneens: “Een opleiding, bekostigd met belastinggeld, moet divers zijn.“

Deel dit artikel