Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Justitie pakt polygaam huwelijk aan

Home

Cyntha van Gorp

Minister Hirsch Ballin van justitie wil het erkennen van polygame huwelijken die in het buitenland zijn gesloten, zoveel mogelijk inperken.

Polygame huwelijken die in het buitenland door vreemdelingen zijn gesloten, worden binnenkort niet langer zonder meer erkend in Nederland. Ook lopen polygamen in bepaalde gevallen de kans op strafrechtelijke vervolging, zo schrijft minister Hirsch Ballin (justitie) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoewel polygamie verboden is in Nederland worden dergelijke, in het buitenland gesloten huwelijken momenteel wel erkend. Dat wil het kabinet nu zo veel mogelijk inperken. Het huwelijk is bedoeld voor twee personen en bovendien duidt veelwijverij vaak op onvrije partnerkeuze en huwelijksdwang.

Een vreemdeling die – ná het aanvragen van een verblijfsvergunning – een polygaam huwelijk sluit in het buitenland, hoeft daarom niet langer op erkenning van zijn huwelijk te rekenen. Volgens Hirsch Ballin had deze aanvrager op de hoogte kunnen zijn van de Nederlandse normen en waarden.

Bij in Nederland wonende buitenlanders, gaat de minister nog een stapje verder. Als de vreemdeling in kwestie naar verloop van tijd naar het buitenland reist om daar een polygaam huwelijk te sluiten, wordt dat niet erkend én kan hij daarvoor strafrechtelijk vervolgd worden.

Er verandert niets voor vreemdelingen die – nog vóór ze een verblijfsvergunning aanvragen – in het polygame huwelijksbootje stappen. Zij mogen immers verwachten dat aan het huwelijk verbonden rechten en plichten overal gelden, vindt Hirsch Ballin. Bovendien hadden zij op het moment van de huwelijkssluiting nog niets te maken met de Nederlandse rechtsorde.

Daarbij komt dat in sommige gevallen het ook van belang kan zijn om een polygaam huwelijk te erkennen. Een vrouw die volgens het Nederlands recht niet getrouwd is, kan ook niet van haar man scheiden. Ook voor kinderen die uit het huwelijk zijn geboren, kan het nadelig zijn.

Eind vorig jaar bleek dat Nederland 1374 mensen telt die met minimaal twee mannen of twee vrouwen zijn getrouwd. Zij ontspringen de dans. De nieuwe regelgeving geldt aleen voor nieuwe gevallen. Voor mensen met een Nederlandse nationaliteit geldt reeds dat in Nederland gesloten polygame huwelijken niet erkend worden. Die kunnen ook strafrechtelijk vervolgd worden.

Lees verder na de advertentie
Demissionnair minister van justitie Ernst Hirsch Ballin. (ANP)

Deel dit artikel