Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Judocoach Ooms spreekt beschuldigingen tegen

Home

Van onze sportredactie AMSTERDAM - Peter Ooms werpt de beschuldigingen over ongewenste intimiteiten verre van zich, zo zei hij gisteren in een persbericht. “Ik verklaar naar eer en geweten dat er geen sprake kan zijn van door mij gepleegde seksuele intimiteiten of handelingen”, aldus de Tilburgse judoleraar.

Drie van zijn oud-pupillen, Anita Staps, Irene de Kok en Monique van der Lee, beschuldigden Ooms vorige week van 'ongewenste aanrakingen' tijdens de langdurige coach/sporter-verhouding die zij met Ooms hadden. De drie, die allen onder Ooms' dictatoriale leiding wereldkampioen werden, zeiden een klacht te hebben ingediend bij de tuchtcommissie van de judobond, maar op het bureau van de JBN heeft men nog steeds geen officiële schriftelijke klacht ontvangen. Ook Ooms zegt officieel geen klacht onder ogen te hebben gekregen, zelfs geen kopie van het persbericht dat de drie judoka's vorige week hebben verspreid. “Ik kan mij daarom niet gedetailleerd verweren.”

Zo lang de tuchtcommissie van de JBN geen beslissing heeft genomen, neemt Ooms het stilzwijgen in acht over het onderwerp. Hij hoopt dat de drie betrokken judoka's en judobond zich ook onthouden van verder commentaar om te voorkomen dat onnodig verdere schade wordt aangericht. Wel wees Ooms gisteren in zijn persbericht op het volgende: “Anita Staps is al twaalf jaar geen lid meer van mijn sportschool en heeft na haar vertrek nooit geklaagd over mijn wijze van training en coaching. Irene de Kok is een bepaalde periode geen lid geweest van mijn sportschool. Op eigen initiatief is ze vervolgens teruggekomen. Na haar loopbaan is zij in dienst van mijn sportschool gebleven als judolerares. Ook Monique van der Lee is nog steeds lid van mijn sportschool.”

Geestelijk

De laatste verbrak echter onlangs de tienjarige samenwerking met Ooms als trainer en coach. Als reden gaf ze een verschil in zienswijze met haar trainer op. De wereldkampioene wordt sindsdien begeleid door Jan Joossen, werkzaam in de sportschool van Ooms. Van der Lee zwakte overigens tijdens het door haar gewonnen internationale toernooi van München afgelopen weekeinde haar beschuldigingen sterk af. Het zouden vooral Staps en De Kok zijn geweest die problemen met Ooms hadden. Van der Lee: “Die intimiteiten vielen bij mij wel mee. Ik heb het geestelijk ook al lang verwerkt. Veel beter dan Anita en Irene. Gewoon omdat de problemen bij hen erger waren dan bij mij. Ik heb hem van mij af kunnen houden en zij niet.”

Staps heeft verklaard dat de judoka's bereid waren de hele kwestie binnenskamers te houden om Ooms te sparen. De Tilburger wilde echter niet ingaan op hun eis om terug te treden als trainer en leraar.

Ooms zei gisteren zich allereerst in overleg met zijn adviseurs te concentreren op een eventuele aanklacht tegen hem bij de tuchtcommissie van de judobond. Ook beraadt hij zich over de positie van Irene de Kok en Monique van der Lee die nog banden hebben met de sportschool. Ook plaatst de beschuldigde coach vraagtekens bij het werk van psycholoog Jan Looman van NOC*NSF. “Ik weet dat ik door mijn manier van begeleiding van mijn pupillen bij de leiding van de judobond gevoelens van antipathie heb gekweekt en dat de tegen mij gerichte beschuldigingen de aandacht afleiden van de problemen binnen de bond.”

Ooms doelt daarmee op de juridische strijd van de op non-actief gestelde directeur Jan Post en bondsvoorzitter Frans Hoogendijk, die donderdag voor de rechtbank in Utrecht een vervolg krijgt. Post beticht Hoogendijk onder meer van onrechtmatig declareren. Zo zou de voorzitter volgens de directeur bezoek aan seksclubs als onkosten hebben opgevoerd. “Ik betreur het dat de voorzitter al heeft gereageerd op de persberichten, zonder dat hij de precieze aanklacht kende”, schrijft Ooms. “En zonder dat ik in de gelegenheid ben gesteld een weerwoord te geven. Dat is niet behoorlijk.”

Deel dit artikel