Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

JP's vuurdoop in Zwolle: de abortus

Home

Maaike van Houten

ZWOLLE - ,,Het valt nog mee'', zegt CDA-lijsttrekker Balkenende halverwege het traditionele verkiezingsdebat tussen de drie christelijke partijen, CDA, ChristenUnie en SGP, gisteravond in Zwolle. Met gemak scheert hij tot dan toe langs de lastige punten heen. En als het te moeilijk wordt, dan maakt hij zich ervan af met een grapje. Maar dan heeft hij de vuurdoop nog niet gehad: abortus.

Neem, wat de grapjes betreft, de kritiek van Aantjes. Deze CDA-coryfee vindt dat het Balkenende te veel te doen is om de macht en te weinig om de christelijke idealen. ,,Aantjes wordt binnenkort 80 jaar, en vanaf deze plaats wil ik hem daarmee van harte feliciteren'', zegt Balkenende en luid applaus valt hem ten deel. Of hij van zulke opmerkingen van prominente partijgenoten wakker ligt? Natuurlijk niet. ,,Je moet weten wat je kompas is, en dan kun je wel een stootje verdragen'', zegt Balkenende, lijsttrekker van de grootste partij.

Dat 'kompas', het geloof, de Bijbel, komt deze avond vaak ter sprake -het meest expliciet uit de monden van de voormannen van de kleine christelijke partijen, André Rouvoet (ChristenUnie) en Bas van der Vlies (SGP). Vorig jaar kruisten drie heren in pak voor de verkiezingen ook de degens, zij het dan toen voor de ChristenUnie Kars Veling aantrad. Destijds was Paars nog aan de macht. Daar keerden alle christelijke partijen zich tegen. Dit keer is het anders: het CDA zit nu in het kabinet. En als het CDA aan de macht is, worden de verschillen met de kleine christelijke partijen groter en is het voor Rouvoet en Van der Vlies makkelijker het CDA aan te vallen op 'on-christelijke politiek'.

Dat zwaarste verwijt valt niet. Er 'dankbaarheid' dat de christen-democratie is vertegenwoordigd in de regering. ,,Wij zijn de loodsmannetjes'', karakteriseert Van der Vlies de positie van SGP en ChristenUnie. ,,Wij moeten zorgen dat wat in het koppie van de stuurman zit, vertaald wordt.'' Maar dat, waarschuwt Van der Vlies, 'kan wel wat steviger'.

Vooral op het punt van euthanasie, maar meer nog van abortus. Doodstil is het in de volgepakte Buitensociëteit in Zwolle als die onderwerpen aan de orde komen. De 680 plaatsen zijn voornamelijk gevuld met aanhang van de ChristenUnie; het debat is georganiseerd door het Nederlands Dagblad, dat die partij zeer sympathiek is. In die kringen ligt de huidige abortuspraktijk heel gevoelig. Compromissen zijn onbespreekbaar.

Rouvoet voelt dat, anders dan zijn voorganger Veling, feilloos aan. Die zei dat er 'stappen moeten worden gezet in de goede richting' wil de ChristenUnie meedoen aan de regering. Dat is hem lelijk opgebroken. Rouvoet pakt het anders aan. ,,Er zijn 34000 abortussen. We moeten ervan af dat er kinderen worden gedood.''

Balkenende vindt dat hij het ook op dit punt zo slecht niet heeft gedaan. Hij heeft een evaluatie van de abortuspraktijk beloofd, en die komt er ook. Hij kondigt een maatschappelijk debat aan over abortus, want ook hij heeft de indruk dat het aantal wel naar beneden kan. Maar de wet terugdraaien, zoals ChristenUnie en SGP voorstaan, dat belooft hij niet. Hij vraagt aandacht voor de 'weerbarstige praktijk' en de maatschappelijke context.

Voor dit soort nuances is de zaal niet gevoelig. ,,Het is een groot kwaad in de samenleving en daar heb ik geen evaluaties voor nodig'', zegt Rouvoet onder luid applaus. En Van der Vlies concludeert: ,,Een krachtig geluid vanuit de christelijke politiek moet het schip van staat begeleiden.''

Deel dit artikel