Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Jonkheer Meyer (Senioren 2000) vreest uitsterven adel

Home

HELEN POWEL

DEN HAAG - Als het kabinet niet snel adelvrouwen hetzelfde recht geeft hun erfelijke titels door te geven aan hun kroost, net als adellijke heren, dan komt jonkheer Ron Meyer van de ouderenpartij Senioren 2000 in actie. Hij heeft een initiatiefwetsvoorstel achter de hand. “Maar de inhoud is nog een verrassing”, zegt Meyer.

De overervingskwestie van adellijke titels van moeder op kind speelt al ruim een jaar. Minister Dijkstal (VVD) van binnenlandse zaken moet er niets van hebben. Hij is bang voor een explosie van opkomende adel.

“Onzin. Hoeveel onwettige en adoptief kinderen hebben op basis van de in 1994 gemoderniseerde verervingsregels adeldom verkregen?” zegt het Kamerlid. “Er zijn maar 300 tot 350 adellijke families in Nederland. Het is zonde als beroemde namen, een stukje cultuurgoed, uit Nederland verdwijnen.”

In zijn zakelijke carrière heeft hij niets aan zijn adellijke titel gehad. In zijn bestuurswerk in de 'zachte' sector zorgde de titel voor een gemakkelijke entree. “Een bepaalde faam gaat je vooruit bij non-profitorganisaties. Als ik alleen maar Meyer had geheten, zou ik nooit zijn binnengehaald als bestuurslid.”

Gisteren heeft de jonkheer schriftelijke vragen aan minister Dijkstal gesteld. Bij Meyer groeit de angst dat 'prachtige adellijke namen' uitsterven. Binnen zes weken moet de minister de vragen bevredigend beantwoord hebben. “Anders dien ik een initiatief-wetsvoorstel in”, zegt Meyer. Het menselijke instituut van adeldom zou net als monumentenzorg voor gebouwen en de natuur gekoesterd moeten worden.

Over twee maanden treedt de wet van naamrecht in werking. Moeders hebben dan de keuze hun kinderen in plaats van de naam van de vader hun eigen achternaam te geven. Tot nu toe kunnen adellijke titels alleen van vader op kind doorgegeven worden. Discriminatie riep een Kamermeerderheid. Die beriep zich op de wet gelijke behandeling. Vrouwen zouden net als mannen met hun achternaam ook hun adellijke titel op hun kinderen moeten kunnen overdragen.

De PvdA is ook van mening dat kinderen titels van hun moeder moeten kunnen overerven. PvdA'er M. van der Burg stelt dat zij weliswaar voor afschaffing van de adellijke titels is: “Maar dat zit er voorlopig niet in.” Het is een logisch gevolg van het naamrecht, vindt zij. “Adel is misschien niet meer van deze tijd, maar de wetgeving op adeldom is pas in 1994 gemoderniseerd met de aanspraak op titels door onwettige en adoptiekinderen en is dus van deze tijd.”

Vele jonge adellijke dames hebben de jonkheer benaderd om voor hun zaak op te komen. “Het is stom toeval, dat adellijke jongeren hebben ontdekt dat ik als jonkheer Kamerlid ben. Ik zat een jaar geleden in de Kamer toen Dijkstal de wet op adeldom behandelde en heb toen commentaar geleverd.”

Hij vindt het discriminerend dat de kinderen van prinses Irene wel de prinselijke titels van hun moeder mogen hebben. “Waarom de kinderen van Irene wel en een freule niet? Aan beiden ontbreekt de symbolische waarde voor Nederland die de kinderen van koningin Beatrix wel hebben.”

Dat de Hoge raad van adel tegen vrouwelijke overerving is, doet hij af als zeer conservatief. “Ik ga uit van de titel. Dat moet bewaard worden. Ik wil niet dat de adeldom met zijn mooie namen verdwijnt. Het hoort bij Nederland. Straks heet iedereen in Nederland Jansen of Pietersen.”

Deel dit artikel