Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Jonge Hindoestaan wil veranderingen

Home

Van onze verslaggever

DEN HAAG - Eens per jaar komt de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland uit de kast. Zo ook afgelopen weekend, tijdens het Milan Festival in het Haagse Zuiderpark. Milan -dat 'ontmoeting' betekent- moet 'een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving', maar in feite is het eet- en dansfestival niets anders dan een Hindoestaans onderonsje. Autochtone Nederlanders komen ook naar het festival, maar vormen een kleine minderheid.

Ook ouderen zijn er nauwelijks in het Zuiderpark. ,,Die kennen de cultuur zo goed dat ze echt niet naar een festival hoeven. Voor contact met andere Hindoestanen hebben ze hun eigen netwerk'', vertelt een bezoeker. Het zijn vooral dertigers en veertigers die langs de kraampjes met wierook en Surinaams-Hindoestaans eetwaar als bakbanaan, bara en telo kuieren.

Hindoestanen in Nederland worden wel modelemigranten genoemd. Sinds hun komst zo'n dertig jaar geleden zijn ze geruisloos opgegaan in de samenleving, terwijl de eigen tradities gehandhaafd bleven. Daarmee lijkt de Hindoestaanse gemeenschap van zo'n 130000 mensen een probleemloze groep. Jonge Hindoestanen echter zetten zich steeds meer af tegen hun tradities.

,,Meer en meer botsen de jongere en de oudere Hindoestaanse generaties met elkaar'', vertelt S. Jagesser. ,,De oude generatie is heel hecht. Iedereen kent elkaar. Iedereen kent de cultuur, de gebruiken. En daar willen ze aan vasthouden. De jongeren wijken daar vanaf. Die zijn opgegroeid in Nederland, gaan met autochtonen om, gaan hier naar school, gaan uit. Dat zorgt voor wrijving. Vroeger trouwde een meisje op haar twintigste, nu zie je steeds meer alleenstaande Hindoestaanse vrouwen.''

,,Het is logisch dat die kloof tussen de generaties er is'', vindt Renoe Soebhag van het Hindoe Studenten Forum Nederland (HSFN). ,,Wij zijn hier opgegroeid. Zij niet.'' Het HSFN werd twee jaar geleden opgericht. ,,Om meer mensen met het hindoeïsme en het Hindoestaanse leven bekend te maken. We hebben nu 300 leden.''

,,De oudere Hindoestanen in Nederland zijn allemaal afkomstig uit Suriname'', legt hindoe-kenner Corstiaan van der Burg uit. ,,Een jaar of dertig geleden kwamen ze naar Nederland. In Suriname zijn de Hindoestanen onopvallend opgegaan in de maatschappij. Hetzelfde is in Nederland gebeurd. Ze roeren zich niet in het publieke debat en zijn niet politiek actief.'' De jongere generatie wil het anders. Jimmy Ramkiseen bijvoorbeeld begon twee jaar geleden met de website indianfeelings.com. ,,Ik wilde iets doen voor de jonge Hindoestaanse gemeenschap. Op onze website zetten we alles wat voor de jonge Hindoestaan interessant is. Er komen 3000 bezoekers per dag, lang niet allemaal Hindoestanen. Dat is goed. We moeten opener worden.''

Het verzet van de jonge generaties tegen tradities en traditionele rolverdelingen uit zich dramatisch in het hoge aantal zelfmoordpogingen onder Hindoestaanse meisjes. In traditionele Hindoestaanse kringen is uithuwelijken nog gebruikelijk, tot weerzin van veel jonge vrouwen. Mogelijk hebben de populaire Indiase films een kwalijke invloed. In die films wordt de wanhoopszelfmoord nogal eens neergezet als een heldendaad. Ook op Milan staan talloze kraampjes volgestouwd met zulke dvd's.

Dat dit probleem onderkend wordt, mag al bijzonder heten. Het is Hindoestanen niet eigen over hun problemen te praten. Zo is al langer bekend dat een opvallend hoog percentage, namelijk veertig procent, van de Hindoestanen ooit diabetes krijgt. Tijdens het festival werd er nadrukkelijk aandacht gevraagd voor dit probleem. Honderden mensen hebben zich laten testen door de GGD. Ongeveer 10 procent van hen bleek suikerziekte te hebben.

Deel dit artikel