Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Je zou het een beest nog niet aandoen

Home

TEUN LAGAS

ARCEN EN VELDEN - Burgemeester Mooren is nog steeds verbijsterd: “Nu heb ik 39 mooie dienstjaren bij de overheid. En dan opeens wordt ik zo intens gemeen aangevallen. Ik ben alle hoeken ingeschopt, je zou het een beest nog niet aandoen. Opeens deugt er niets meer van me.”

Als de spoorloos verdwenen CDA-burgemeester van Arcen en Velden kwam hij bekend te staan. Als de man die tijdens de watersnood uit zijn ambt was ontheven, kreeg hij plotseling nationale bekendheid, meer dan hem lief was. Een week na die dorpspolitieke rel grabbelt burgemeester E. A. Mooren (61) thuis op de bank de moed weer bijeen. “Maandag ga ik weer fris aan de slag.” En we moeten twee dingen goed begrijpen: “Ik ben geen moment spoorloos geweest en ik ben nooit door gouverneur Van Voorst tot Voorst uit mijn burgemeestersambt ontheven.”

Op enige afstand van zijn witte villa stroomt de nog altijd hevig gezwollen Maas. Beneden in zijn garage wordt, net als elders in Arcen, in de striemende regen nog steeds druk gewerkt aan de gevolgen van de wateroverlast. Binnen tikt gemoedelijk de klok, als Mooren lakoniek zegt: “Ach, door zo'n overstroming wordt je weer eens gedwongen wat overbodige spullen weg te gooien. Hier in huis valt het wel mee. De mensen in het dorpscentrum hebben het veel zwaarder gehad.”

Zijn telefoon doet het sinds vandaag weer. De collega die belt krijgt te horen dat deze burgemeester weer is opgekrabbeld na de rel. “Ik hou m'n rug recht, Joep.” Even later: “U ziet, ik krijg veel telefoontjes van mensen die me steunen. Als ik door het dorp loop krijg ik van allerlei mensen te horen dat ze me dit niet hadden mogen aandoen. Blijkbaar heb ik niet alles fout gedaan”

Krant

De bom barstte begin vorige week, toen nog onbekende insiders uit de plaatselijke politiek het Dagblad van Noord-Limburg waarschuwden dat burgemeester Mooren de touwtjes niet in handen had. Sterker nog, hij zou min of meer overspannen het schip hebben verlaten. Gouverneur Van Voorst tot Voorst stemde er na overleg met gemeentehuis mee in om een van de wethouders, Hafmans (ook CDA), de crisisbestrijding verder te laten leiden. 'Burgemeester spoorloos', kopten veel kranten vervolgens, onder meer op aanwijzing van wethouder Hafmans, die als een soort Hekking-figuur de touwtjes in handen had genomen. Mooren: “Maar ik zat gewoon thuis. Mijn telefoon deed het niet meer.”

Volgens de burgemeester was het allemaal een misverstand. Zijn relaas over crisisbestrijding in een Limburgs dorp. Waar de politieke verhoudingen, met vooral zijn eigen CDA, toch al niet zo lekker lagen. Maar daarover later, eerst de dagen van de wassende Maas.

“De eerste dagen en nachten van de wateroverlast heb ik me flink uit de naad gewerkt. Zodra de cijfers van Rijkswaterstaat uitwezen dat hier gevaar dreigde, heb ik militaire bijstand gevraagd om de dijk te versterken. Die kwam er, wel aan de late kant. Op een van de ochtenden kreeg ik te horen dat de dijk die nacht was doorgeslagen, het dorp liep onder. De kritiek dat ik bewoners te laat heb laten waarschuwen? Dat zie ik niet. Er zijn circulaires huis-aan-huis verspreid en is tijdig met een geluidswagen rondgereden. Let op mensen, je loopt kans dat je huis onderloopt. De dagen daarna heb ik doorgewerkt. Ik ben nog meegeweest op een vrachtauto om bewoners te evacueren. Ik ben op het crisiscentrum geweest, waar op een gegeven moment ook de telefoon uitviel. Dat is me trouwens later ook verweten, het crisiscentrum was onbereikbaar.”

Zo ging het de kerstdagen door en die dagen na kerst. Mooren: “Op een gegeven moment konden ze me opvegen. Zes uurtjes slaap per nacht en ik ben ook de jongste niet meer. Toen kwam midden in die week na kerst dat krantebericht met insinuaties, blijkbaar van een raadslid, dat ik de crisis niet aan kon. Dat was een harde klap voor me, dat mag u best weten, een hele harde klap. Ik belde direct de gouverneur, maar die had de krant nog niet gelezen. Ik stapte naar de gemeente-secretaris en naar Hafmans, de loco-burgemeester. Daar in het crisisteam heb ik toen gezegd dat ik even pas op de plaats wilde maken. De zaken liepen toen inmiddels redelijk en ik ben naar huis gegaan om na te denken wat ik hier nou verder mee aan moest. Geen moment heb ik echter laten blijken dat ik de bedoeling had mij helemaal te terug te trekken. Of ik op dat moment een overspannen indruk maakte? Ik meen van niet, nee, ik was nou ook weer niet echt over de rooie.”

Het vervolg is bekend. Het resterende crisisteam nam het roer over, de burgemeester was 'zoek'. Mooren: “Ik ben die dag met mijn zoon naar Venlo gereden, eventjes de zinnen verzetten, misschien een uurtje. Maar verder zat ik hier. Het vreemde is dat al die tijd het gemeentehuis niemand langs heeft gestuurd om te kijken of ik thuis was.”

Naarmate het relletje steeds hoger opliep, terwijl zowel de loco-burgemeester als gemeenteraadsleden klaagden over de zwakke bestuurlijke kwaliteiten van hun eerste burger, begon blijkbaar bij Mooren de moed steeds verder te zakken om doodgewoon terug te keren naar het crisisteam, dat zo gretig de redder in nood speelde. “Ik was er inmiddels behoorlijk door aangeschoten. Het bestuur was op zichzelf in goede handen en ik vond dat ik wat dagen nodig had om weer op orde te komen.”

Of hij een sterk bestuurder is? Ach, hij slaat zichzelf niet op de borst. “Ik zou mezelf niet omschrijven als een bestuurder van de harde lijn. Ik geloof in harmonie, in goed overleg. In mijn vorige gemeenten, Stevensweert en Ohe en Laak ging me dat goed af.”

Sinds hij in 1986 in Arcen en Velden kwam, merkte Mooren nooit zoveel van kritiek op zijn functioneren. Het waren meestal korte vergaderingen, die avonden in de gemeenteraad, waar het CDA met z'n acht zetels en de bezetting van de twee wethoudersposten veruit de machtigste partij is. “Het liep steeds rustig, we dronken een pilsje na afloop, ook dan hoorde ik van niemand dat ik het slecht zou doen.”

Tot de begrotingsbehandeling vorig jaar. De CDA-fractie begon plotseling een tirade over het slechte reilen en zeilen van de raadscommissie algemene zaken, waar de burgemeester voorzitter van is. Fractieleider Hendrickx haalde de nodige beeldspraak uit de kast. Mooren kreeg plotseling te horen: “De commissie algemene zaken is als een schip zonder kaptein, het zwalkt over de wateren.”

Dat leek niet mis, zulke kritiek uit het eigen CDA, maar veel wijzer werd de burgemeester er niet van. De oppositie ook niet. PvdA-fractieleider Paul Nagels, die zelf wel tot de critici tijdens de wateroverlast behoorde, meent dat het CDA de afgelopen maanden Mooren probeerde onderuit te halen, zonder het recht in zijn gezicht te uiten. Nagels: “Ik heb steeds gezegd dat die CDA-manier van opereren ons niet aanstond. Nu heb ik het gevoel dat ze de watersnood doodgewoon hebben aangegrepen om de burgemeester eens hard te pakken.”

Mooren bevestigd inmiddels dat de nukkige houding van de plaatselijke christen-democraten twee maanden geleden voor hem een 'donderslag bij heldere hemel was'. “Na mijn installatie hier ging ik er van uit dat ik af en toe eens zou bijpraten met de mensen van mijn eigen partij. Je wilt na een tijdje tenslotte wel eens van iemand horen hoe je het doet. Het vreemde is dat ik sinds 1986 nooit zo'n contact met die partijgenoten kon krijgen. Zelfs niet met de CDA-voorzitter hier in het dorp. Nooit vroegen ze me eens aan tafel om over mijn functioneren te praten. Als je nu deze rel bekijkt, denk ik dat het daar wel aan heeft geschort.”

Nog zes maanden heeft hij tot zijn vervroegde uittreding. Mooren houdt hardnekkig vol dat de water-affaire hem niet de vut in heeft gedreven. “Daar pas ik voor, dat moet gescheiden worden gezien. Ik had de uittreding inderdaad nog niet aangevraagd, maar ik kan aantonen dat ik al eerder met de gedachte speelde om op te stappen. Daar liggen de folders van makelaars, ik zocht al een tijd een vervanging voor deze ambtswoning.”

Een kleine hint richting vut van gouverneur van Voorst tot Voorst lijkt aannemelijk, maar ook dat ontkent de burgemeester. “Die druk heeft hij niet op mij uitgeoefend.” De burgemeester pakt het communique van het Limburgse provinciehuis er nog maar eens bij. Daarin verklaart de gouverneur: “De recente explosie van kritiek op de burgemeester heeft aldus een onevenwichtig karakter.” Op die manier deelt het provinciaal bestuur toch een fikse sneer uit in de richting van de Arcense politiek? Mooren knikt alleen maar. “Laten we er zand over gooien. Maandag ga ik weer met frisse moed verder.”

Deel dit artikel